ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK, จานฝนหมึก

Quality JVKK

เรื่อง .. จานฝนหมึก

โดย .. ใบไผ่เขียว

.

ฤดูหนาวปีนี้พ่อกลับไปไต้หวัน ได้เดินทางไปเยี่ยมคำนับอาจารย์ช่างแกะสลักจานฝนหมึกจีน ถึงแม้จะซื้อจานฝนหมึกจีนมาไม่มาก แต่ได้ข้อคิดมากมาย ที่หน้าประตูบ้านของอาจารย์ช่างแกะสลักมีหินจานฝนหมึกจำนวนมาก เป็นของที่อาจารย์เดินลุยน้ำไปคัดแยกมาจากลำธาร หินเหล่านี้เปลือกนอกเป็นสีเทา แทบไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถนำมาแกะสลักเป็นจานฝนหมึกจีนสีแดงเข้ม สีหม่นเขียว และสีดำสนิทได้

อาจารย์เล่าว่าเมื่อขนย้ายก้อนหินมาจะต้องนำไปตากแดดก่อน เพราะว่าก้อนหินเมื่ออยู่ในน้ำเป็นมันวาว ยากจะสังเกตเห็นรอยแตกจนกว่าจะตากแดดกรำฝนไประยะหนึ่งจึงปรากฎรอยแตกขึ้น

อาจารย์บอกว่า ที่จริงก้อนหินในโลกทุกก้อนล้วนมีความสวยงาม ต่อให้ไม่เหมาะกับการทำเป็นจานฝนหมึกจีน ก็มีลักษณะสีสัน ควรแก่การเก็บไว้ดูเล่น

พ่อร้องขอกับอาจารย์ว่า จะลองแกะสลักจานฝนหมึกจีนสักก้อน อาจารย์ส่งสิ่วหน้าแบนออกมาอันหนึ่งพร้อมส่งค้อนให้พ่อเล่มหนึ่ง พ่อถามว่าถ้าส่วนคมของสิ่วทื่อไปจะทำยังไง ท่านบอกให้ฝนกับหินจานฝนหมึก เพราะจานฝนหมึกที่ดีจะมีเนื้อละเอียดและแข็งแกร่ง เป็นหินลับมีดที่ดีที่สุด

อาจารย์บอกพ่อว่า ไม่ว่าจะแกะสลักจานฝนหมึกจีนอะไร ต้องแต่งพื้นฐานก่อน ถ้าส่วนฐานไม่เรียบ ข้างบนก็ไม่มีแรงที่จะใช้กด ไม่สามารถแกะสลักจานฝนหมึกจีนได้ดี

ระหว่างเดินทางกลับ พ่อนึกอยู่ตลอดเวลาว่า จานฝนหมึกก็ไม่ต่างกับคน ไม่ว่าเปลือกนอกจะขี้ริ้วแค่ไหน หลังจากผ่านการเจียรไนแล้ว จะปรากฎลายเส้นที่สวยงาม .. แน่ละ จานฝนหมึกจีนที่ดีก้อนหนึ่ง ต้องมีเนื้อหินที่ละเอียด ให้ความสัมผัสราวผิวพรรณ

ก้อนหินที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด ก็เหมือนกับสุภาพชน ที่เปลือกนอกสุภาพเรียบร้อยสัตย์ซื่อถือมั่น ซึ่งผ่านการทดสอบทั้งร่างกายและจิตใจก่อน จึงสามารถแบกรับภาระหน้าที่ยิ่งใหญ่ได้

แน่ล่ะ .. สิ่งสำคัญที่สุดคือ การแกะสลักหินจานฝนหมึกจีน จะต้องแต่งฐานก่อน เพราะไม่ว่าลวดลายและการขัดเกลาละเอียดปราณีตแค่ไหน ก็ต้องเริ่มจากฐานรากทั้งสิ้น

TIP .. ผู้นำแสงตะวันสู่ชีวิตผู้อื่น

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

17 พฤศจิกายน 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2693