ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Good Will, รักเติมช็อกโกแลต

Good Will

เรื่อง .. รักเติมช็อกโกแลต

โดย .. ลินดา แอนเดอร์เซน

บ้าน .. เป็นเพียงบ้าน จนกว่าความรักจะเข้ามาทางประตู รักจะพร่างพรมผงวิเศษที่จะแปลงบ้านให้กลายเป็นรังรักอันพิเศษสุด สำหรับคนพิเศษในครอบครัวคุณ

เงิน .. แน่นอนเงินสามารถสร้างบ้านหลังน้อยน่ารัก แต่รักเท่านั้นที่จะตกแต่งความรู้สึกให้เป็นรังรักอันอบอุ่นได้

หน้าที่ .. ทำให้ต้องลงมือจัดกล่องอาหารกลางวันกล่องเล็ก แต่รักอาจทำให้แนบโน้ตบอกรักน้อยๆ ใส่ลงไปในกล่องด้วย

เงิน .. ซื้อโทรทัศน์ได้ แต่รักควบคุมการเปิดรับภาพและใส่ใจมากพอที่จะห้ามหรือยอมรับเรื่องไร้สาระที่มากับมัน

ความจำเป็น .. สามารถทำให้ลงมือปรุงอาหาร แต่รักตกแต่งโต๊ะให้สวยงามขึ้น

ความจำเป็น .. ส่งเด็กๆ เข้านอนตรงเวลา แต่รักจัดแจงห่มผ้าอบอุ่นและแจกจ่ายอ้อมกอดกับเด็กๆ ทุกคน

หน้าที่ .. ทำให้ลงมือเขียนจดหมายหลายฉบับ แต่รักเพิ่มขำขันแลุะภาพถ่ายลงไปในซอง

หน้าที่ .. มักทำให้รู้สึกขุ่นเคืองได้ง่ายหากไม่ได้รับการชื่นชม แต่รักเรียนรู้ที่จะหัวเราะมากมายและทำงานเพียงเพื่อความสุขที่ได้ทำเท่านั้น

ความจำเป็น .. สามารถรินนมสักแก้วได้ แต่บ่อยครั้งนักที่รักเติมช็อกโกแลตลงไปในแก้วนมเล็กน้อยด้วย

TIP .. ความรักหาได้ตามืดบอด ความรักเห็นมากกว่า ไม่น้อยลง .. แต่เพราะรัก จึงเต็มใจที่จะเห็นน้อยลง

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

18 November 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2736