ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

นักจิตวิทยา-กลุ่มครอบครัวอาสา รับปรึกษาปัญหาลูกสมาธิสั้น

น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ ซึ่งจะมาร่วมสัมมนาหัวข้อ ไอคิว, อีคิว, เอ็มคิว และเอคิว เรื่องสำคัญของเด็กยุคใหม่ ในงานรักลูก เฟสติวัล 2002 ซึ่งจะจัดขึ้น 25-27 ตุลาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยคุณหมอดุสิตกล่าวว่า ปัจจุบันสมาธิสั้นมีแนวโน้มเกิดจากการที่สมองสูญเสียสมรรถนะบางส่วน และความผิดปกติที่เกิดจากการทำงานของสมอง จากงานวิจัยของ พ.ญ.เบญจพร ปัญญายง ศึกษาพบว่า 3-5% ของเด็กไทยที่เป็นโรคสมาธิสั้นมีอาการแสดงออกเด่นชัดอยู่ 3 ประเภทคือ มีสมาธิสั้น ซน และหุนหัน โดยพ่อแม่สามารถสังเกตว่าลูกมีสมาธิสั้นหรือไม่จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของลูกได้ เช่น เวลาเรียนหนังสือ 1 ชั่วโมง แต่เรียนได้แค่ 20 นาที เรียนไม่รู้เรื่อง ผลการเรียนออกมาไม่ดี ซึ่งอย่าคิดว่าเด็กโง่ หรือไม่มีความรับผิดชอบ หรือเมื่อเล่นกับเพื่อนก็แย่งของเล่นตลอด ไม่เคยรอคิวของตัวเองได้

ทั้งนี้ เด็กที่สมาธิสั้นไม่ได้รับการรักษาจะกลายเป็นปัญหาเมื่อเติบโต เพราะมีส่วนสัมพันธ์กับพฤติกรรมเกเรและซึมเศร้า โดยการศึกษาพบว่า 20-25% ของคนในคุกและสถานกักกันเยาวชนหลายๆ ประเทศ ตอนยังเด็ก พวกเขามีอาการเหมือนสมาธิสั้น ส่วนเด็กในสถานพินิจของไทยมีอาการซึมเศร้าร่วมอยู่ประมาณ 20-30% โดยมีลักษณะทำลายตัวเอง ฆ่าตัวตาย หรือหันไปเล่นงานคนอื่น

"จากการวินิจฉัยของกุมารแพทย์พบว่า โรคสมาธิสั้นสามารถรักษาได้ ถ้าพบว่าเป็นจะส่งรักษา และมีรายงานว่า 1 ใน 3 สามารถหายเป็นปกติได้ อีก 1 ใน 3 พอโตแล้วยังมีอาการอยู่ อีกหนึ่งส่วนยังคงมีอาการ แต่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ แม้การรักษาจะเป็นหน้าที่ของแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ แต่พ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญในการปรับพฤติกรรมของลูกไม่ให้เกิดปัญหาอื่นตามมา" น.พ.ดุสิตกล่าว

ดังนั้น ปัญหาสมาธิสั้น ออทิสติก เลี้ยงลูกคนเดียว จะมีการพูดคุยในงาน รักลูก เฟสติวัล โดยเปิดให้บริการคำปรึกษาสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจ และสามารถรับบริการแบบส่วนตัวในเรื่องที่อยากรู้ได้ที่มุมคลินิกคลายใจ กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วย

25 ตุลาคม 2545

By น.พ.ดุสิต ลิขนะพิชิตกุล โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

Views, 4526