ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Good Will, LOVE LOAD

Good Will

เรื่อง .. LOVE LOAD

วันนี้มีบทความหวานๆ มาฝากค่ะ เป็นบทความที่ได้รับมาจากเพื่อนและน้องที่น่ารักชื่อน้องแอ๊คท์ Admin. 2002

ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการอ่านค่ะ

ปรัชญาปลูกรัก

Friendship is love minus sex and plus reason

LOVE is friendship plus sex and minus reason.

มิตรภาพคือ ความรักลบด้วยเซ็กซ์ และบวกเอาเหตุผลเพิ่มเข้าไป

ส่วนรักคือ มิตรภาพบวกด้วยเซ็กซ์ และลบเอาเหตุผลออก

To love is nothing. To be loved is something.

To love and be loved is everything!!!!

การได้รักเป็นเรื่องขี้ผง การถูกรักเป็น "บางสิ่ง"

ส่วนการได้รักและการถูกรักเป็น "ทุกสิ่ง"

You may only be one person to the world

but you may also be the world to one person

คุณอาจจะเป็นแค่ "คนๆ หนึ่ง" ในโลกใบนี้

แต่คุณอาจจะเป็น "โลกทั้งใบ" ของคนคนหนึ่งก็ได้

You know when you love someone when you want them to be happy

even if their happiness means that you"re not of it.

คุณรู้ว่า คุณรักเค้าก็ต่อเมื่อคุณต้องการให้เค้ามีความสุข

แม้ว่าความสุขนั้นจะหมายถึง การที่คุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของมัน

Love looks not with eyes, but with the mind.

ความรักนั้น เห็นไม่ได้ด้วยตา แต่สัมผัสได้ด้วยใจ

Love is like standing in the wet cement.

The longer you stay, the harder it is to leave.

And you can never go without leaving your shoes behind.

ความรักก็เหมือนซีเมนต์เปียกๆ ยิ่งคุณอยู่นานเท่าไหร่ก็ยิ่งติดหนึบ

จากไปไม่ได้เท่านั้น และคุณจะไม่มีวันจากมาได้เลย โดยที่ไม่ได้ทิ้งรองเท้าไว้ข้างหลัง

If you love someone tell them don't wait or also

you will lose the chance.

ถ้าคุณรักใคร บอกเค้าซะ อย่ารีรออยู่เลย ไม่งั้นคุณจะเสียโอกาสนะ..

It only takes a second to say " I love you"

but it will take a lifetime to show you how much.

ใช้เวลาแค่เพียงชั่ววินาทีในการบอกว่า" ฉันรักเธอ"

แต่ใช้เวลาตลอดชีวิตในการแสดงให้เห็นว่า รักมากเพียงไร?

The essential sadness is to go through life without loving.

But it would be almost equally sad to leave this world

without ever telling those you loved that you love them.

ความเศร้าที่สำคัญคือการใช้ชีวิตโดยปราศจากความรัก

แต่มันคงจะเศร้าพอๆ กัน ที่จะจากโลกนี้ไปโดยไม่ได้บอกคนที่คุณรักว่า "คุณรักเค้า"

To love is to risk not being loved in return.

To hope is to risk pain.

To try is to risk failure, but risk must be taken,

because the greatest hazard in life is to risk nothing.

การที่ได้รัก คือ การเสี่ยงว่าจะไม่ได้รับความรักเป็นการตอบแทน

การตั้งความหวัง คือ การเสี่ยงกับความเจ็บปวด

การพยายาม คือ การเสี่ยงกับความล้มเหลว

แต่ยังไงก็ต้องเสี่ยง เพราะสิ่งที่อันตราย ที่สุดในชีวิตก็คือ การไม่เสี่ยงอะไรเลย

When loving someone..

Never regret what you do..

Only regret what you didn't do.

เวลารักใคร..อย่าเสียใจในสิ่งที่คุณได้กระทำ

จงเสียใจในสิ่งที่คุณไม่ได้กระทำ

TIP .. LuCkY iN LoVe :-)

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

20 November 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2646