ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ถุงเท้า, Good Will

Good Will

เรื่อง ถุงเท้า

สวัสดีค่ะ วันนี้มีเรื่องราวที่อ่านแล้วอบอุ่นมาฝากค่ะ

ถุงเท้ามีไว้สวมเท้า ใครๆ ก็รู้

แต่ในวันที่เราอยู่บนตีนเขา ถุงเท้าไม่ได้มีไว้สำหรับสวมเท้าเท่านั้น

ถุงเท้าของฉันเปียกฝนจนชุ่ม เธอจึงแบ่งถุงเท้าให้ฉันหนึ่งคู่ และบอกว่า

" มันอาจจะเล็กไปหน่อย เพราะเท้าเธอกับเท้าฉันขนาดไม่เท่ากัน เวลาก้าวเดินก็ก้าวไม่เท่ากัน .. แต่เธอก็ไม่ได้ทิ้งฉันไปไหน "

ฉันยิ้มให้เธอแทนคำขอบคุณ

ฉันถอดถุงเท้าที่เปียกออก ผึ่งมันไว้ที่กิ่งไม้ต้นเล็กๆ

ขณะที่ฉันสวมถุงเท้าที่เธอหยิบยื่นให้ ฉันได้สัมผัสกับไออุ่นจากถุงเท้าคู่นั้น

พร้อมกับเกิดความเชื่อใหม่ขึ้นมาว่า

ถุงเท้าไม่ได้มีไว้สวมเท้าเท่านั้น แต่ยังใช้สวมใจได้ด้วย

TIP ..

Although our legs are not equally long, we can walk together side by side.

ถึงแม้ขาเราจะยาวไม่เท่ากัน แต่เราสามารถจะเดินเคียงข้างกันได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

8 December 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2916