ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เมื่อหุ่นมีชีวิต กับ...ป๊อด โมเดิร์นด๊อก

เมื่อไม่นานมานี้ วัน-ทู-คอล! ร่วมกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต จัดงานแสดงศิลปะหุ่นร่วมสมัยในโครงการ วัน-ทู-คอล! พรีเซ็นต์ โนว์เลจ เฟสติวัล" พร้อมเสวนาเจาะชีวิตขวัญใจวัยรุ่นแห่งยุค "ป๊อด โมเดิร์นด๊อก" ภายใต้ชื่อตอน "เมื่อหุ่นมีชีวิต กับ...ป๊อด โมเดิร์นด๊อก" ณ หอประชุมใหญ่สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เพื่อจุดประกายการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เยาวชนไทยกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ พร้อมๆ กับมีความคิดอิสระที่จะค้นหาพรสวรรค์ของตนเอง

เพราะความคิดอิสระเป็นพื้นฐานของความสำเร็จที่แตกต่าง และนั่นคือความตั้งใจของทีมงานที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดมิติใหม่ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และประสบการณ์ชีวิตด้วยรูปแบบความบันเทิงที่ผสมผสานกับความรู้อย่างลงตัว

บรรยากาศของงานจึงดำเนินไปอย่างสบายๆ อบอุ่น เป็นกันเอง แต่จัดด้วยรูปแบบที่แตกต่างเสนอแง่มุมที่มีเสน่ห์หลากหลาย

การแสดงเริ่มต้นด้วยการแสดง "หุ่นคน" ซึ่งเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทของ อาจารย์ธนัชญย์ วุฒิมากร อาจารย์ประจำโปรแกรมนาฏศิลป์ สถาบันสวนดุสิต

อาจารย์ธนัชญย์ เล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจของการแสดงชุดนี้ว่า "ผมได้จัดทำขึ้นระหว่างที่ศึกษาอยู่ที่ภาควิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรม จุฬาฯ การแสดงชุดนี้ต้องการสื่อถึงเรื่องของกิเลสตัณหาว่าเป็นสัจธรรมของมนุษย์ โดยถ่ายทอดผ่านนักแสดง 2 คน ได้แก่ หุ่นคน ซึ่งถูกเปรียบให้เป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความลุ่มหลงในรูป รส กลิ่น เสียง เกียรติยศ และชื่อเสียง ส่วนผู้เชิดนั้นเปรียบเสมือนกิเลสตัณหาในตัวมนุษย์ แม้ว่าจะพยายามดึงตัวเองให้หลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ก็ไม่สำเร็จ เพราะกิเลสตัณหาเป็นตัวควบคุมความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง"

ถัดมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยการแสดง "ละครคนใบ้หน้าขาว" ที่นักแสดงถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดด้วยภาษากาย ไม่ใช่ด้วยคำพูด ละครใบ้จึงเป็นศิลปะสากลที่สามารถสื่อความให้คนทั้งโลกเข้าใจโดยไม่จำกัดเชื้อชาติและภาษา และยังดึงความรู้สึกร่วมของผู้ชมให้ก้าวสู่โลกแห่งจินตนาการไปพร้อมๆ กัน

การแสดงต่อมาก็คือ "หุ่นละครเล็ก ตอนหนุมานจับนางเบญจกาย" จากละครหุ่นโจหลุยส์ ศิลปินแห่งชาติ ที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา ทั้งในมิติของศิลปะและความประณีตของการประดิษฐ์ตัวหุ่น เคลื่อนไหวด้วยลีลาอันประสานสอดคล้องของหุ่นและผู้เชิดหุ่น ถือเป็นศิลปะดั้งเดิมโดยภูมิปัญญาของคนไทย

และช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงไฮไลต์ของงานกับป๊อด โมเดิร์นด๊อก มาในมาดที่คุ้นตา เปิดตัวด้วยเพลงเก่ง "รูปไม่หล่อ" ในเวอร์ชั่นอะคูสติก และร่วมบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตส่วนตัว ประสบการณ์ชีวิต รสนิยม ความชื่นชอบ ทั้งเรื่องศิลปะ ศิลปินคนโปรด ความฝัน เรื่องมันส์ๆ ในชีวิต แฟชั่นประจำตัว และช็อตสุดซึ้งกับเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ และความเศร้า ก่อนจะมอบความสุขให้กับผู้ชมต่อด้วยบทเพลง และดนตรีที่มีเสน่ห์ตามแบบฉบับของป๊อด

"น้องอุ่ย" ธันวรัตน์ หล่อพัฒนาพรชัย พีอาร์ของงานนี้ เอ่ยอย่างเต็มภาคภูมิว่า งานนี้ถือเป็นประเพณีของคณะ ที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน แบ่งหน้าที่กันทำตามความถนัด ทั้งฝ่ายกำกับภาพ กำกับเวที กำกับรูปแบบการแสดง และประชาสัมพันธ์ ซึ่งก็ได้พวกรุ่นพี่ที่จบไปแล้วมาช่วยแนะนำ นับว่าเป็นประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีค่ามากสำหรับพวกเรา"

9 December 2546

By -

Views, 3372