ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Good Will

Good Will

ใครบางคนบอกว่า .. โลกแห่งความจริงโหดร้ายเกินไป

เราจึงต้องหลีกหนีโลกใบนี้เมื่อมีโอกาส

หลบเข้าไปในโลกแห่งความฝัน

บางเวลาเมื่อโลกแห่งความจริงหยิบยื่นวันหยุดให้

คนเราจึงทิ้งภาระยุ่งเหยิงไว้ข้างหลัง

วิ่งเข้าไปหาอ้อมกอดของทะเลและขุนเขา

พาตัวเองเข้าไปในโลกแห่งความฝัน .. และทำตามใจตัวเอง

วิธีการเติมกำลังใจของคนแต่ละคนแตกต่างกันไป

บางคนชอบเดินเล่นเงียบๆ บางคนชอบความอึกทึก

บางคนชอบเดินห้าง บางคนชอบเดินป่า

บางคนชอบเล่นกีฬา บางคนชอบฟังเพลงเพราะๆ

บางคน .. ขอเพียงใครสักคนที่จริงใจอยู่เคียงข้างกัน

ไม่ว่าที่แห่งใด สถานการณ์เช่นใด

ความสุขใจแบบเงียบๆ ก็เติมกำลังใจให้ก้าวต่อไปได้ ..

TIP

Nobody can give you the strongest will power,

You must build it up by yourself.

บางครั้งกำลังใจก็หาไม่ได้จากผู้คน

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

18 December 2546

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2452