ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เรื่อง .. หลวงพ่อคูณอวยพรปีใหม, Good Will

Good Will

เรื่อง .. หลวงพ่อคูณอวยพรปีใหม่

" ลูกหลานเอ้ย จงจำใส่กะลาหัวไว้ว่า เราแก่ลงไปทุกลมหายใจเข้าออก มีหลายคนเหมือนกันที่ไม่ค่อยยอมรับว่าตัวเองแก่แล้ว มีเงินมีทองก็หลงเงินหลงทอง ภูมิใจว่าตัวเองไม่แก่ แต่ลืมไปว่าความแก่และความตายได้ไล่หลังตัวเองมาทุกวัน

ใครก็ตามที่อายุเกิน 40 ปีขึ้นไปแล้ว ถึงจะรู้ว่า ปีใหม่ ปีเก่า ก็กินข้าวคือกัน

ปีเก่า ปีใหม่ก้เหมือนเดิม ไม่มีความแปลกอะไร

หากพิจารณากันให้ดีแล้วจะพบว่า อาจมีบางสิ่งบางอย่างแปลกไป หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา คือ ความแก่

เมื่อคนเราแก่ลงไปทุกลมหายใจเข้าออกกันแล้ว ก็จงอย่าประมาท

ดังนั้นการทำบุญทำกุศล หรือการสร้างความดี ก็อย่าไปเลือกสถานที่

กูอยากรู้ว่า ปีใหม่นี้ลูกหลานของกู ได้เข้าวัด ทำบุญ ทำความดี และทำทานบ้างหรือยัง

ถ้ายัง .. ก็หมั่นรีบทำไว้ เวลาไม่คอยใคร ความตายอาจมาหาในวันพรุ่งนี้ก็ได้

เมื่อตายไปก็หมดโอกาสทำ

ทำบุญที่วัดไหน ก็ได้บุญเหมือนกัน แต่ต้องทำแล้วอย่าหวังผลตอบแทนใดๆ "

TIP .. No Victory Without Suffering. Let's Going On.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

9 January 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2538