ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

พลังงานของวัยรุ่น

"พลังงานของวัยรุ่น"

วัยรุ่นวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตและพร้อมจะก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว วัยรุ่นจึงเป็นวัยที่มีพลังงานมากมาย วัยแห่งความกระตือรือร้น อยากรู้อยากลอง อยากใช้พลังงานในการค้นหาตนเอง

การทำสิ่งต่างๆ ของวัยนี้จึงเป็นการระบายพลังงานและเป็นการสนองความอยากรู้อยากลองของตนเอง บางครั้งจึงอาจทำสิ่งที่เกินเลยหรือดูน่าหวาดเสียวไปบ้าง พ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยลูกให้รู้จักควบคุมตนเอง รู้จักหนทางในการใช้พลังใช้เวลาว่างของตนให้เหมาะสม โดยพ่อแม่ควรหากิจกรรมทำร่วมกับลูก เช่น เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ปลูกต้นไม้ นอกจากนี้พ่อแม่อาจให้คำแนะนำถึงวิธีการควบคุมตนเอง พูดคุยกับลูกถึงสิ่งที่เขาสนใจอยากรู้อยากลอง เพื่อจะได้หาแนวทางในการส่งเสริมหรือป้องกันลูกได้อย่างเหมาะสม

การทำกิจกรรมต่างๆ ของวัยรุ่นก็เพื่อที่จะค้นหาตนเอง ทำความรู้จักกับตนเอง เพื่อพัฒนาตนให้ก้าวสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า

14 มกราคม 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3621