ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

มุมมองของพ่อแม่

"มุมมองของพ่อแม่"

วัยรุ่นหลายคนคงรู้สึกว่าไม่อยากจะพูดคุยกับพ่อแม่เพราะคิดว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจ ไม่สนใจ ไม่ยอมรับฟังความคิดของเราเลย เอาแต่ดุว่า มีความคิดโบราณเป็นไดโนเสาร์ จึงทำให้บ่อยครั้งการพูดคุยระหว่างพ่อแม่ลูกจบลงด้วยความไม่เข้าใจกัน

สิ่งเหล่านี้มักเกิดจากการที่พ่อแม่รักและห่วงใยในตัวลูกจึงกังวลกับปัญหาต่างๆ และคอยพร่ำสอนแนะนำสิ่งต่างๆ ให้กับลูก แต่ลูกวัยรุ่นกลับมองว่าตนโตแล้วคิดเองทำเองได้ พ่อแม่ล้าสมัย จึงเลือกคิดเลือกฟังสิ่งต่างๆ ในมุมมองของตน โดยไม่สนใจกับความคิดเห็นที่ต่างไปจากตน แต่หากวัยรุ่นเปิดใจให้กว้าง ลองคิดถึงคำพูดของพ่อแม่ว่ามีความหมายเช่นไร พ่อแม่พูดด้วยความรู้สึกอย่างไร มีคำแนะนำดีๆ ในคำพูดเหล่านั้นหรือไม่ เป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ด่วนตัดสินด้วยอารมณ์

บางทีเราอาจได้ข้อมูลได้มุมมองที่ดีมาปรับใช้ในชีวิตของเรา

16 January 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2815