ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

การดูแลเมื่อเป็นหวัด

"การดูแลเมื่อเป็นหวัด"

การดูแลเมื่อเป็นหวัด

1. พักผ่อนให้เพียงพอ

2. กินอาหารอ่อนย่อยง่ายและมีประโยชน์ จัดให้น่ารับประทาน

3. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกาย

4. งดเหล้า บุหรี่

5. รักษาร่างกายให้อบอุ่น หลีกเลี่ยงอากาศที่เย็นจัด

6. การปฏิบัติตัวเมื่อมีไข้

7. ดื่มน้ำมากๆ

8. เช็ดตัวลดไข้

9. ให้ยาลดไข้ แอสไพริน ครั้งละ 1-2 เม็ด (ไม่ควรใช้กับผู้ที่เป็นโรคกระเพาะ) และซ้ำได้ทุก 4-6 ชั่วโมง ถ้ารับประทานยาขณะท้องว่างควรดื่มน้ำตามมากๆ หรืออาจให้ยาพาราเซตามอล ครั้งละ 1-2 เม็ด แต่ห้ามใช้กับผู้ที่เป็นโรคตับ

ถ้ามีอาการคัดจมูก น้ำมูกไหล ไอ จาม ให้รับประทาน ยาคลอเฟนิรามีน ครั้งละครึ่งถึงหนึ่งเม็ดเวลามีอาการ หลังรับประทานยาจะมีอาการง่วงห้ามขับรถหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ ถ้ามีเสมหะรับประทานยาขับเสมหะครั้งละ 1-2 ช้อนชา วันละ 3-4 ครั้ง

หมายเหตุ

ยาดังกล่าวข้างต้นควรเป็นยาสามัญประจำบ้านขององค์การเภสัชกรรม

เมื่อใดควรพาไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่อนามัย

1. ถ้ามีไข้สูงหรือมีไข้นานผิดปกติประมาณ 3 วันขึ้นไป

2. ไอมากผิดจากหวัดทั่วไป

3. อาเจียน ซึม ถ่ายเหลว มีผื่นขึ้นหรืออาการผิดปกติอื่นๆ

19 January 2547

By งานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Views, 7659