ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK, เรื่อง .. Paradox

Quality JVKK

เรื่อง .. paradox

จาก .. Rethinking the future

.

วิธีคิดวิธีหนึ่งที่บอกว่า " ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องสำหรับชีวิต " นั่นหมายถึง ชีวิตของเรามันเต็มไปด้วยความขัดแย้งและความน่าประหลาดใจ พูดอีกแบบหนึ่งก็คือ มันเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตัวเอง หรือ " paradox "

ถ้าเราจะหาเหตุผลจากความสับสนที่อยู่รอบๆ ตัว เราก็ต้องหาหนทางจัดระเบียบความคิด เพื่อเริ่มทำความเข้าใจต่อสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกนี้ แล้วจึงพยายามทำอะไรบางอย่างกับมัน

paradox บอกเราว่า ความคิดเห็นที่ตรงกันข้าม 2 อย่าง สามารถเป็นจริงในเวลาเดียวกันได้ ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะเกลียดและรักคนคนเดียวได้ในเวลาเดียวกัน และเราจะเรียกร้องความต่อเนื่องและความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน .. ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือ .. เรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลต่อสิ่งตรงกันข้าม

มันเหมือนกับการเล่นกระดานหก คุณจำเป็นต้องเข้าใจว่ากระดานหกนั้นมีแพตเทิรฺ์นในการเคลื่อนไหวขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งการอยู่ฝั่งตรงกันข้ามทั้ง 2 ข้างเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อทำให้กระบวนการของกระดานหกทำงาน เมื่อคุณรู้ว่ามันทำงานอย่างไรและทำไมแล้วคุณจึงจะสามารถเล่นกระดานหกได้

ชีวิตก็เฉกเช่นกระดานหก ซึ่งเป็นเกมส์ที่การเคลื่อนไหวและความตื่นเต้นก็มาจากความสมดุลของสิ่งตรงกันข้าม เพราะชีวิตมักเต็มไปด้วยความขัดแย้งในตนเอง .. สิ่งสำคัญและเป็นกุญแจไปสู่ความสำเร็จ ความก้าวหน้า และการทำงานให้ได้ผลก็คือ การตระหนักว่าความขัดแย้งนั้นสามารถเกิดขึ้นพร้อมๆ กันได้ และเราต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน

TIP .. คนธรรมดาย่อมไม่รู้ว่าอนาคตจะไปทางไหน .. แต่ความน่าตื่นเต้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับอนาคตก็คือ .. เราสามารถกำหนดมันได้

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

22 January 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2674