ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK, " กลยุทธ์เพื่อการเติบโต "

Quality JVKK

" กลยุทธ์เพื่อการเติบโต "

โดย .. ซี เค พาฮาลัด

.

การแข่งขันเพื่ออนาคต คือความต่อเนื่องของบริษัท คุณจะพบว่าสิ่งที่ทำให้บริษัทอยู่รอดและยืนยงคงกระพันก็คือ .. " ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง "

ความเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อรักษาความต่อเนื่อง ถ้าหากความต่อเนื่องมีคุณค่าต่อสังคม การเปลี่ยนแปลงก็คือเงื่อนไขเบื้องต้น และถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลง คุณก็อาจสูญสลาย

การแข่งขันเพื่อนาคตมิใช่เรื่องเกี่ยวกับการมองไปข้างหน้า ( foresight ) เท่านั้น มันยังเกี่ยวกับการปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อทำกำไรในธุรกิจในปัจจุบัน เป็นการเพิ่มแรงกดดันอย่างมหาศาลต่อองค์กร เพื่อยกระดับผลประกอบการ มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์วงจรที่มีประสิทธิภาพในองค์กรซึ่งคุณสามารถสร้างธุรกิจและแหล่งกำไรใหม่ และคุณยังเพิ่มพลังความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจที่มีอยู่ ทั้งมหดควรเป็นส่วนของทิศทางที่ชัดเจนขององค์กร ไม่ควรเป็นลักษณะพิเศษเท่านั้น

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งพึงปรารถนา แต่คิดเกี่ยวกับนัยของสิ่งนี้ให้ดี หากเราบอกพนักงานว่า " ถ้าคุณไม่มีประสิทธิภาพ คุณจะสูญเสียงานของคุณให้กับคู่แข่ง " พนักงานคงจะเข้าใจ แต่ถ้าเราพูดใหม่ว่า " ถึงคุณจะมีประสิทธิภาพ คุณก็อาจจะต้องสูญเสียงานให้กับการปรับปรุงผลิตภาพ ( productivity improvement ) "

ถ้าคุณต้องการมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้คนที่เป็นส่วนเกินต้องปรับปรุงพฤติกรรมในการไขว่คว้าโอกาสใหม่ .. นั่นคือเหตุผลหลักที่ว่า ทำไมเราจึงพูดถึงการขยายตัวจากกิจการเดิม ที่มีพื้นฐานจากความสามารถหลัก ( core competence-based )

การปรับปรุงผลิตภาพอย่างต่อเนื่องจะส่งผลต่อคนบางคนซึ่งถูกเรียกร้องให้ทำงานในระดับเดียวกัน ดังนั้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจะถูกคาดการณ์ได้จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเอง และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนี้จะถูกเลื่อนออกไปหากคุณไม่เติบโตในเวลาเดียวกัน

TIP .. การแข่งขันเพื่ออนาคต หมายถึงการรักษาความต่อเนื่อง

ด้วยการสร้างสรรค์บ่อเกิดของกำไรขึ้นมาใหม่

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

22 January 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3161