ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ความเหงา กับ ความเศร้า

คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตลูกวัยรุ่นของคุณมีอาการเหงา เศร้า ว้าเหว่ ชอบเก็บตัวอยู่คนเดียว อารมณ์แปรปรวนง่าย และไม่สุงสิงกับใคร ซึ่งถ้าพวกเขามีอาการดังที่กล่าวมา จงรับรู้ไว้เลยว่าความทุกข์ความโดดเดี่ยวได้มาเยือนลูกของคุณแล้ว

ซึ่งทางแก้ไขที่ควรกระทำคือ คุณพ่อคุณแม่ต้องปลอบประโลมเขาด้วยถ้อยคำที่อ่อนหวาน หรือวิธีอื่นๆ ที่คิดว่าเขาจะมีความสุขได้อีกครั้งหนึ่ง และต้องรับรู้ด้วยว่าอย่าทำให้เขาต้องจมอยู่กับความทุกข์เพียงคนเดียวเท่านั้น เพราะเมื่อคนเราอยู่ในห้วงทุกข์ย่อมต้องการเพื่อนเห็นใจอยู่ใกล้ชิดมากที่สุด ดั่งเช่นลูกของคุณก็ต้องการให้พ่อแม่อยู่เคียงข้างเขา คอยปลอบประโลมเขา และคอยเอาใจใส่ดูแลพวกเขาอย่างใกล้ชิด ให้ความรักความอบอุ่นแก่เขามาก เพียงเท่านี้ลูกวัยรุ่นของเราก็มีความสุขแล้วค่ะ

2 December 2545

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3375