ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK, ศิลป์การใช้คน

Quality JVKK

เรื่อง .. ศิลป์การใช้คน

โดย .. กฤษฎ์ อุทัยรัตน์

.

   

ทำไม ? คนในสามก๊กจึงมีมากมายเหลือเกิน การปรากฎกายของทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถมักเกิดในกลียุค เพราะมีความกดดันเป็นพื้นฐาน สังคมมีความแตกแยก เปลี่ยนแปลง ผู้ปกครองเดิมไม่สามารถปกครองคนในแบบเก่าๆ คร่ำครึได้อีกต่อไป อนาคตจึงมืดมนไร้หนทางที่จะมองเห็นแสงสว่างลอดเข้ามาได้

กลียุค หรือ วิกฤติ จึงถือเป็นโอกาสก่อกำเนิดวีรบุรุษ ยอดคน .. มีผู้ที่มีความสามารถมากมายลุกฮือขึ้นเพื่อกอบกู้แผ่นดิน บ้างตั้งตนเป็นใหญ่ ต้องการคนมีความสามารถมาช่วยเหลือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของตนให้จงได้ โอกาสจึงถูกหยิบยื่นให้กับบุคคลที่มีความสามารถอย่างเต็มที่นั่นเอง

สงครามคุณภาพที่จะผลักดันให้องค์การบรรลุถึงจุดสุดยอดของการบริหารคุณภาพได้นั้น จะต้องเกิดจากพลังอย่างหนึ่งอย่างใด ใน 2 ประการต่อไปนี้

1. เกิดจากจินตทัศน์ (vision) ที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง ที่มีอยู่จนล้นเปี่ยม

2. เกิดจากวิกฤติ (crisis) ขององค์การ จนไม่เหลือทางเลือก และจนตรอกถึงขนาดต้องฝ่าวิกฤติลุกขึ้นสู้ มิใช่ถอดใจปล่อยวางไปตามบุญตามกรรมโทษโชคชะตาและวาสนา จึงจะมีทางรอดฝ่าทางตันทุกอย่างที่ขวางกั้นได้ทั้งหมด

วิกฤติคือโอกาส จินตทัศน์ก็คือโอกาส แต่วิกฤติหรือกลียุค มักจะสร้างโอกาสและความสำเร็จให้เกิดมากกว่าเป็นไหนๆ .. เพราะว่า ยิ่งกดดัน ก็ยิ่งมุ่งมั่น ฝ่าฟัน และบากบั่นให้ชนะอุปสรรคให้ได้นั่นเอง

ประวัติศาสตร์จีนโบราณมีความปั่นป่วนและแตกแยกถึง 7 ครั้งด้วยกัน แต่ไม่มีครั้งใดเลยที่จะมีผู้คนที่มีสติปัญญาปรากฎตัวขึ้นมาเป็นดอกเห็ดอย่างสมัยสามก๊ก ก็เพราะประมุข / ผู้นำ ของทั้ง 3 ก๊ก คือ โจโฉ เล่าปี่ และซุนกวน มีความสันทัด เข้าใจ และมีศิลปะในการใช้คน ดังนั้นการสรรหา คัดเลือกบุคคลมาใช้งานจึงมีความจำเป็นเอามากๆ ถึงขนาดไม่ปล่อยให้มองข้ามไปง่ายๆ

การใช้คนให้เป็น จึงเป็นศิลป์ที่ยากจะปฏิเสธในการผลักดัน ให้ vision , mission , value และ committment บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาได้เป็นอย่างดี ลองมาดูตัวอย่างจาก 3 เหตุการณ์ต่อไปนี้

1. เล่าปี่ เยือนกระท่อมหญ้า ถึง 3 ครั้ง จนขงเบ้งซาบซึ้งในการให้เกียรติ ยินยอมรับใช้เล่าปี่ด้วยความเต็มใจ เต็มที่ เต็มกำลัง จนเปลี่ยนฐานะเล่าปี่จากอ่อนเป็นแข็งได้ในฉับพลัน

2. ซุนกวน อาศัยสติปัญญาและพลังของคนทั้งปวง เขารับฟังนโยบายของโลซกด้วยความยินดี จนผงาดได้ในกังตั๋ง

3. โจโฉ ขอคำปรึกษาจากซุนฮกด้วยความนอบน้อมถ่อมตน " ตั้งหลักเพื่อครอบครองแผ่นดิน รักษากัวต๋อรอการปรับเปลี่ยน " จนผงาดในภาคเหนือได้อย่างที่เราเห็น

TIP .. Nobody perfect ..

คุณสมบัติของความเป็นคนคือ คนทุกคนทำผิดได้ ไม่มีใครทำถูกเสมอหรอก.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

26 January 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3669