ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK, ปล่อยให้เป็นไป

Quality JVKK

เรื่อง .. ปล่อยให้เป็นไป

.

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ได้หมายความว่าหยุดห่วงใย แต่หมายความว่าฉันสามารถห่วงใยใครคนอื่นได้

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่การตัดตัวเองออกมา แต่เป็นการรับรู้ว่าฉันไม่สามารถบังคับคนอื่น

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่การให้อำนาจผู้อื่น แต่ยอมให้ตัวเองได้เรียนรู้จากผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ปล่อยให้เป็นไป คือการยอมรับการไร้อำนาจ ซึ่งหมายถึงผลที่ออกมาไม่ได้อยู่ในมือของฉัน

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่การพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงหรือโทษคนอื่น เพราะเราเปลี่ยนได้แต่เพียงตัวเองเท่านั้น

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่จะไม่ใส่ใจใคร แต่ใส่ใจเรื่องอะไร

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่การยึดติด แต่เป็นการคอยสนับสนุน

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่การตัดสิน แต่ยอมให้ผู้อื่นเป็นแบบที่เขาเป็น

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่เข้าไปอยู่ตรงกลางคอยจัดการผลที่จะออกมา แต่ปล่อยให้คนอื่นๆ รับผลที่จะออกมาของพวกเขาเอง

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่คอยปกป้อง แต่อนุญาตให้คนอื่นเผชิญความจริง

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่การปฏิเสธ แต่เป็นการยอมรับ

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่การจ้ำจี้จ้ำไช ดุว่าหรือโต้เถียง แต่เพื่อหาข้อบกพร่องแล้วแก้ไข

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่การวิจารณ์และจัดการใคร แต่พยายามที่จะเป็นตามฝันที่ฉันสามารถจะเป็นได้

ปล่อยให้เป็นไป ไม่ใช่การเสียดายอดีต แต่เติบโตและมีชีวิตเพื่ออนาคต

ปล่อยให้เป็นไป คือกลัวให้น้อยลง และรักมากขึ้น

TIP .. ความสุขก็เหมือนเช่นแมว หากคุณพยายามจะร้องเรียกหรือตามหา มันก็จะหลีกหนีคุณ ไม่เคยมาหา แต่หากคุณไม่ใส่ใจและทำเรื่องอื่นของคุณไป คุณจะพบมันคลอเคลียขาและกระโดดขึ้นใส่ตัก

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

28 January 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2470