ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

.

สวัสดีค่ะ สำนักงานคุณภาพขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ Auditor ใหม่ 5 ท่าน

1. นายแพทย์อิทธิชัย นาคสมบูรณ์

2. แพทย์หญิงปริยสุทธิ์ อินทสุวรรณ

3. คุณเพ็ญจิต เลียวลิขิต

4. คุณสุบิน สมีน้อย และ

5. คุณประพัตรา จันธนะสมบัติ

โดย ทั้ง 5 ท่าน ได้รับการอบรม OJT จาก ท่าน QMR คนเก่งของเราไปแล้ว ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2547 และจะเริ่มงานสำคัญงานแรก ในการเข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ( IQA ) ในวันที่ 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2547 นี้ และจะร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับ ชาว jvkk ในการ พัฒนาระบบคุณภาพ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์การคุณภาพที่เราทุกคนมุ่งหวัง

ความสำเร็จในการดำเนินงานย่อมเกิดจากความร่วมมือของทุกคนในองค์การ และการมีขุนพลที่มีฝีมือดีมาเสริมกำลังทัพ ย่อมทำให้พลังแห่งการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ Auditor ใหม่ และขอแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นของทีมงานคุณภาพ jvkk ทุกท่าน ในการพัฒนาและธำรงรักษาระบบคุณภาพมาได้อย่างต่อเนื่อง

การบูรณาการระบบคุณภาพทุกระบบ และการธำรงรักษาระบบ ISO 9001 : 2000 ในเดือนมีนาคมนี้ จะเป็นอีกหนึ่งบทที่จะพิสูจน์ความเข้มแข็งของ ชาว jvkk ซึ่งเชื่อมั่นว่าเราทุกคนจะสามารถทำได้อย่างดีเยี่ยมเหมือนเช่นเคย

TIP ..

Choose between yesterday and tomorrow.

จงเลือกสิ่งที่จะอยู่ระหว่างวันวานและวันพรุ่งนี้.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

4 February 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2932