ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

อาการของผู้ชายวัยเงิน

"อาการของผู้ชายวัยเงิน"

เมื่อพูดถึงภาวะวัยทองของผู้หญิงจะเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่เมื่อพูดถึงผู้ชายวัยเงิน หลายคนอาจจะสงสัยว่าผู้ชายจะมีอาการคล้ายผู้หญิงในภาวะหมดประจำเดือนได้หรือ ทั้งนี้เพราะผู้ชายไม่มีประจำเดือน แต่จากการศึกษาวิจัยในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า ผู้ชายวัยกลางคนก็อาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการลดลงของฮอร์โมนเพศชายที่เรียกว่า Testosterone ด้วยเช่นกัน ถ้าอยากทราบว่าผู้ชายวัยกลางคนท่านใดมีความผิดปกติในช่วงวัยเงินให้พิจารณาจากในกลุ่มอาการและปัญหาสุขภาพดังต่อไปนี้ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 10 ประการดังนี้

- เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือได้รับการบาดเจ็บจะหายช้าหรือฟื้นฟูสู่ภาวะปกติได้ยาก

- มีอารมณ์หงุดหงิดง่ายและมักจะรู้สึกกระสับกระส่ายอยู่เสมอ

- มีความสุขทางด้านเพศสัมพันธ์ลดลง

- มีความรู้สึกว่าช่วงเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตจะเหลืออยู่น้อยลงทุกที

- มีสมาธิและความจำลดลง

- มีความวิตกกังวลหรือความกลัวเพิ่มขึ้น

- มีน้ำหนักตัวและไขมันเพิ่มขึ้น

- นอนหลับยากขึ้น

- ตัดสินใจไม่เด็ดขาดมักมีอาการลังเลเป็นประจำ

- หมดความสนใจในสิ่งแวดล้อมและสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง

หากมีปัญหาดังกล่าวให้สงสัยว่าจะมีความผิดปกติของผู้ชายวัยเงินและนอกเหนือจากอาการทั้งหมดดังกล่าวแล้วความเสื่อมของสังขารตามวัยและภาวะทางโภชนาการที่ไม่เหมาะสมทั้งวิถีชีวิตในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดโรคร้ายแรงหลายประการ อาทิ โรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน สมองเสื่อมและโรคมะเร็ง ดังนั้น จึงควรพิจารณาที่จะบริโภคอาหารให้ได้สัดส่วนตามหลักโภชนาการ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียดและความกดดันลง รวมทั้งหลีกเลี่ยงสารพิษทั้งหลายที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพทั้ง บุหรี่และแอลกอฮอล์

9 February 2547

By พบหมอรามา

Views, 4269