ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Gandhi

Quality JVKK

.

สวัสดีค่ะ ในสัปดาห์ของเทศกาลวันแห่งความรักที่กำลังจะมาถึงนี้ Quality jvkk มีรูปแบบความรัก จากชีวประวัติของ " มหาตมะ คานธี " ทนายความผู้กลายมาเป็นผู้นำชาวอินเดีย ในการต่อสู้กับอังกฤษด้วยวิธีอหิงสา เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านทุกท่านค่ะ

" Gandhi "

Whenever I despair, I remember that the way of truth

and love has always won.

There may be tyrants and murderers,

and for a time ,

they may seem invincible, but in the end,

they always fail.

Think of it : always.

เมื่อไหร่ที่ท้อแท้ ข้าพเจ้าจะระลึกเสมอว่า

วิถีแห่งความจริงและความรัก .. มักจะเอาชนะทุกสิ่ง

แม้จะมีพวกใช้อำนาจบาตรใหญ่และฆาตกร

บางครั้งดูเหมือนคนเหล่านั้นจะเอาชนะได้

แต่สุดท้าย พวกเขาจะพ่ายแพ้

คิดดูดีๆ .. มันเป็นเช่นนี้เสมอ .

TIP by .. " The Godfather "

" A man that doesn't spend time with his family can never be a real man

ผู้ชายที่ไม่ให้เวลากับครอบครัว .. ไม่มีวันเป็นลูกผู้ชายเต็มตัวอย่างแน่นอน "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

10 February 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3106