ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เทศกาลวันแห่งความรัก

Quality JVKK

เทศกาลวันแห่งความรัก

สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอร่วมอวยพรและส่งความปรารถนาดีแด่คุณผู้อ่านทุกท่าน ในเทศกาลวันแห่งความรักค่ะ

Let your heart guide you.

It whispers so listen carefully!!

ปล่อยให้หัวใจนำทางคุณไป

จงตั้งใจฟังให้ดี

เพราะมันจะกระซิบเพียงแผ่วเบาเท่านั้น !!

TIP ..

Love has give me wings, so .. I must fly.

เมื่อรักได้ติดปีกแก่ข้าแล้ว .. ฉะนั้น .. ข้าจำต้องโบยบิน.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

13 February 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 4200