ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

สวัสดีค่ะ ..

ในแต่ละวันเราใช้เวลาในการรับฟังเรื่องราวต่างๆ กว่า 70 % ของกิจกรรมทั้งหมด ในขณะที่เวลามีอยู่อย่างจำกัด ถ้าเราสามารถปรับปรุงการใช้เวลาของเราในการรับฟังเรื่องราวต่างๆ จะช่วยให้เราใช้เวลาได้อย่างมีคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

วันนี้มีสูตรที่จะช่วยให้การรับฟังของคุณมีประสิทธิภาพมาฝากค่ะ

" สูตร CLEAR "

C = connected to what to do สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับงานของเราอย่าง ? ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับงานสำคัญในอันดับต้นๆ ที่เราทำอยู่ อย่าไปสนใจ

L = list of next steps เราต้องทำอะไรต่อไป ? ถ้าเรื่องที่ได้ยินไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำ อย่าไปสนใจ

E = expectation ความสำเร็จเป็นอย่างไร ? ถ้าสิ่งที่คุณได้ยิน ไม่มีความชัดเจนว่าผลลัพธ์ของความก้าวหน้เา พฤติกรรมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จะเป็นอย่างไร อย่าไปสนใจ

A = ability เราต้องการเครื่องมือและการสนับสนุนอะไร ? ควรเป็นคำถามเชิงรุก เช่น เราจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้อย่างไร ข้อมูลเหล่านั้นจัดระบบไว้ดีหรือยัง จำเป็นต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ ถ้าเห็นว่ามีเครื่องมือน้อยเกินไป มีการฝึกอบรมน้อยเกินไป ประชุมบ่อยเกินไป แสดงว่าเวลาของเราถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์

R = return เรื่องที่ได้ยินให้อะไรแก่เราบ้าง ถ้าเป็นเรื่องไร้สาระ ไม่มีประโยชน์ อย่าไปสนใจ

TIP .. สุขสันต์วันเกิดเจ้าของแนวคิด .. การฟังเป็นหน้าที่ของคนฉลาด

" เสธ.หน่อย .. นาวาโทยุทธศาสตร์ ตรีโอษฐ์ "

It's easier to lose yourself in drugs than it is to cope with life.

It's easier to steal what you want than it is to earn it.

It's easier to beat a child than it is to raise it.

Love costs : it takes effort and work.

ติดยา .. ง่ายกว่าแก้ไขปัญหาชีวิต

ขโมยของที่อยากได้ .. ง่ายกว่าหามาเอง

ตีลูก .. ง่ายกว่าเลี้ยงให้โต

ความรักมักมีราคา .. เพราะต้องใช้ความพยายามและการกระทำ.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

23 February 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2430