ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปลูกลงตรงกลางใจ

Quality JVKK

เรื่อง .. ปลูกลงตรงกลางใจ

คำว่า " คุณภาพ " เป็นคำแปลกใหม่ที่มีการอ้างถึง มีการเรียกร้องให้มี ให้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้เอง โดยเฉพาะคุณภาพจากการให้บริการสุขภาพ

ความจริงคุณภาพเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวัน ทุกเวลา คุณภาพเป็นเรื่องของคนทุกคน

คุณ แอนโทนี่ ผู้รอบรู้หลักการ HA กล่าวว่า ถ้าจะให้ไปสู่คุณภาพที่พึงปรารถนา เราต้องชักชวนผู้ร่วมงานของเรา ทุกๆ คนในองค์การ มาร่วมเดินในเส้นทางคุณภาพ หัวใจสำคัญคือ การมอบความเป็นเจ้าของให้แก่ทุกๆ คน ให้ทุกคนใส่ใจกับคำว่าคุณภาพในงานของตัวเอง เปรียบเหมือนเรามอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพให้คนแต่ละคน ไปปลูกลงตรงกลางใจ ให้หยั่งราก หยัดต้น ผลิใบ แผ่กิ่งก้านสาขาออกมา ให้เจริญงอกงามมาจากภายใน ยั่งยืนและโปรยปรายเมล็ดพันธุ์ลงในใจของบุคลากรทุกๆ คนในองค์การ

ใส่ใจกับคุณภาพในทุกขั้นตอนการทำงาน ส่งมอบแต่สิ่งที่มีคุณภาพให้กับคนที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมั่นว่าคุณภาพเป็นเรื่องของเราทุกคน

TIP จาก " คุณพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา " ท่านสาธารณสุขอำเภอ คนรุ่นใหม่ไฟแรงจาก จ.นครราชสีมา

The best love is.. giving.

สิ่งสำคัญคือ รักในสิ่งที่ทำ และทำให้ดีที่สุดด้วยความรักในสิ่งนั้นๆ

รักที่ดีที่สุด คือรักที่มาจากการเป็นผู้ให้ .

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

1 March 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3078