ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปวดหลัง (1)

"ปวดหลัง (1)"

อาการปวดหลังนับเป็นโรคประจำวัน เป็นอาการที่ทุกข์ทรมานสำหรับคนไข้ บางคนเป็นแบบเฉียบพลัน บางคนมีอาการปวดหลังแบบค่อยเป็นค่อยไปจนเป็นเรื้อรัง บางคนมีอาการปวดหลังเป็นพักๆ แบบซ่อนเร้นโดยมิรู้สึกตัวโดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงอาการปวดหลังมักจะนึกถึงปวดเอว ปวดหลังมีสาเหตุจากอะไรบ้าง

สาเหตุและชนิดของอาการปวดหลังและปวดเอวมีมากมาย

1. เกิดจากความพิการมาแต่กำเนิด ร่างกายไม่สมดุลกัน (จากกล้ามเนื้อหรือกระดูก) ทำให้เกิดหลังค่อมหรือเอียง ทำให้กล้ามเนื้อล้าในการขืนตัว

2. เกิดจากเนื้องอกของกระดูกหรือส่วนของไขสันหลัง อาจจะเป็นได้ทั้งชนิดธรรมดาเนื้องอก ชนิดลุกลามหรือที่เรียกว่ามะเร็ง ซึ่งเกิดจากตัวของกระดูกหรือประสาทสันหลังเอง หรือลุกลามมาจากมะเร็งของส่วนอื่น เช่น มะเร็งของต่อมลูกหมากกระจายลุกลามที่กระดูกสันหลัง

3. เกิดจากอันตรายหรืออุบัติเหตุต่างๆ เช่นการพลัดตกหกล้มหรือสาเหตุทางสัญจร เป็นต้น อันจะเป็นเหตุให้เกิดปวดเอวจากกล้ามเนื้อเครียดหรือเกร็งตัวซึ่งเป็นได้ทั้งเฉียบพลันหรือค่อยเป็นค่อยไป ถ้าอันตรายรุนแรงอาจจะทำให้กระดูกสันหลังหักหรือแฟบ ข้อกระดูกสันหลังเหลื่อมกันหรือเคลื่อน จะเบียดหรือกดเส้นประสาทสันหลัง

8 March 2547

By น.พ.โอภาศ ธรรมวานิช

Views, 2813