ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปวดหลัง (2)

"ปวดหลัง (2)"

สาเหตุและชนิดของอาการปวดหลังและปวดเอว (ต่อ)

5. การคลองธาตุแปรปรวน อันได้แก่พวกกระดูกสันหลังผุ หรือกร่อนเร็วเกินไป

6. อาการปวดหลังเกิดจากสภาพของความเสื่อมตามอายุ ซึ่งนับว่าเป็นสาเหตุสำคัญมากซึ่งจะทำให้เกิดการปวดหลัง ประเภทกระดูกสันหลังมีขอบเป็นปุ่มปมและแบะ เอ็นที่ยึดเป็นข้อต่อกระดูกสันหลังหย่อน หรือแข็ง เป็นเหตุให้เกิดข้อกระดูกสันหลังเอียง เลื่อนหรือเหลื่อมกัน

ยังมีอาการสำคัญที่เกิดจากหมอนของกระดูกสันหลัง (คือส่วนยืดหยุ่นรองรับระหว่างตัวข้อกระดูกสันหลังแต่ละอันโป่งหรือทะลักออกไปกดเส้นประสาทจากสันหลังซึ่งจะทำให้อาการปวดหลังส่วนเอวนี้ปวดร้าวหรือชาไปต้นขาปลายขาได้ ในรายรุนแรงอาจจะต้องผ่าตัด

7. ปวดหลังจากโรคของกระดูกสันหลังเอง เช่น รูมาตอยด์ ฯลฯ

8. ปวดหลังจากพยาธิ สภาพของการติดเชื้อโรคทั่วๆ ไป ได้แก่ วัณโรคกระดูกสันหลัง ฝีในกระดูก

9. ปวดหลังจากการหมุนเวียนเลือดผิดปกติ

10. ปวดหลังจากเสียการสมดุลของหลังเอง ซึ่นับเป็นสาเหตุที่สำคัญมากเกือบเป็นที่สุด เมื่อรูปร่างกายทรงตัวเปลี่ยนไปในทางทรวดทรงไม่ดี เช่น อ้วน พุงโต ทำให้กล้ามเนื้อหย่อนยาน ล้า หรือไม่ก็เครียดเกินไป พวกนี้จะเป็นสาเหตุให้สันหลังไม่มั่นคง ซึ่งจะเป็นต้นเหตุทำให้เกิดอาการปวดหลังจากสาเหตุอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดได้ง่ายและเร็วเข้า

9 มีนาคม 2547

By น.พ.โอภาส ธรรมวานิช

Views, 2820