ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

" นโปเลียน ฮิล " กล่าวว่า " เวลาไม่เคยมีคำว่า เหมาะสม .. จงเริ่มต้นตรงที่คุณยืนอยู่

และทำงานด้วยเครื่องมือทุกอย่างที่คุณมี แล้วคุณจะพบเครื่องมือที่ดีกว่า ขณะที่คุณเดินไปข้างหน้า "

บทความ Quality jvkk ในวันนี้ มีแรงบันดาลใจมาจากคำคม ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ " นายแพทย์ทวี ตั้งเสรี " ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ เพื่อให้กำลังใจกับบุคลากร jvkk ที่กำลังช่วงชิงเวลาอันมีค่า ในการทำงานเพื่อธำรงรักษาระบบคุณภาพ และการเตรียมความพร้อมรับการ Surveillance ในวันที่ 22 มีนาคม 2547 " ผมเชื่อว่าองค์กรของเรามีศักยภาพ ถึงจะเป็นการทำงานในช่วงเวลาที่เร่งรีบ ก็ใช่ว่าจะทำให้มีคุณภาพไม่ได้ "

คุณสมบัติภายนอกที่โดดเด่นที่สุดของคนที่ทำงานเก่ง อาจจะเป็นนิสัยชอบลงมือทำทันที คนที่มีผลงานดี จะสละเวลาในการคิด วางแผน และจัดลำดับความสำคัญของงาน จากนั้นเขาก็จะลงมือทำงานไปสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็วและแข็งขัน พวกเขาจะทำงานอย่างสม่ำเสมอ อย่างราบรื่น และอย่างต่อเนื่อง

ในสภาวะที่ไหลลื่น ซึ่งเป็นภาวะที่มนุษย์เราทำงานและผลิตผลงานได้สูงที่สุด อะไรบางอย่างที่เกือบเหมือนปาฏิหาริย์ จะเกิดขึ้นกับความคิดและความรู้สึกของคุณ

วิธีที่จะจุดสภาวะไหลลื่นนี้ คือการสร้าง " สำนึกแห่งความเร่งรีบ " มันคือความต้องการและแรงผลักดันภายในใจที่จะรีบลงมือทำงาน และทำให้เสร็จไวๆ .. สำนึกแห่งความเร่งรีบจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนกำลังแข่งกับตัวเอง

สำนึกแห่งความเร่งรีบ เป็นการเพาะนิสัยให้โอนเอียงไปในทางที่ชอบทำ มากกว่าชอบพูด ช่วยให้คุณมีสมาธิกับสิ่งที่คุณต้องทำ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ

จังหวะที่รวดเร็วดูเหมือนจะเดินจูงมือไปกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ทุกประเภท การจะสร้างจังหวะนี้ คุณจะต้องเริ่มลงมือและเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆ ด้วยจังหวะที่สม่ำเสมอ ยิ่งคุณเดินเร็วเท่าไหร่ คุณจะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งคุณเดินเร็ว คุณก็ยิ่งทำงานสำเร็จได้มากขึ้น และรับรู้ว่าตัวเองมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

วิธีธรรมดาที่สุด แต่ทรงอานุภาพมากที่สุด ในการทำให้เราประสบความสำเร็จคือการบอกตัวเอง ซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่า " ลงมือทำเดี๋ยวนี้ ! ลงมือทำเดี๋ยวนี้ ! ลงมือทำเดี๋ยวนี้ ! "

TIP ..

ลงมือทันทีกับทุกหน้าที่และความรับผิดชอบของคุณ ทำทุกอย่างในทุกแง่มุมสำคัญของชีวิต

และทำอย่างรวดเร็ว แล้วคุณจะต้องทึ่งว่ามันทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น และทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

9 March 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2747