ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปวดหลัง (3)

"ปวดหลัง (3)"

11. การปวดหลังอันมีสาเหตุหรือปัญหาทางด้านโรคจิต หรืออารมณ์ไม่คงเส้นคงวา เป็นการปวดหลังจากการเครียดของกล้ามเนื้อหลัง ทั้งนี้เพราะสมอง หรือจิตใจไม่ได้พักตลอดเวลา พลอยให้กล้ามเนื้อต้องทำงานตลอดเวลาโดยไร้จิตสำนึก เช่น ในเวลาหลับไม่สนิท เพราะยังมีความคิด มีอารมณ์กังวลในงานค้างอยู่ หรือกระแสคลื่นวิทยุรบกวน ซึ่งนับวันจะทวีมากขึ้น ซึ่งมักจะปิดบังอาการ ทำให้ที่แพทย์มักจะลงความเห็นไม่เหมือนกัน ส่วนมากเหมาเอาว่าคนไข้เป็นโรคเส้นประสาท แท้จริงแล้วเป็นอาการปวดหลังจริงๆ จากกล้ามเนื้อล้า (เพราะเครียดตลอดเวลา)

ความสำคัญที่สุดต้องนึกไว้คือ โรคทางกายและโรคทางใจนั้นมักเป็นร่วมกัน

จะเห็นได้ว่าสาเหตุของการปวดหลังนั้นมีมากมาย เป็นไปตามสภาพความเสื่อมและพยาธิสภาพของสันหลัง

ส่วนประกอบของสันหลังมีอะไร

สันหลัง ประกอบด้วยกระดูกสันหลัง มีช่องเป็นปลอกหุ้มไขสันหลัง ประกอบด้วยเส้นประสาทแยกไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายในแต่ละข้อ แต่ละข้อของกระดูกสันหลังยึดและต่อกันด้วยเอ็นพังผืดและกล้ามเนื้อ ระหว่างแต่ละปล่องของกระดูกสันหลังมีหมอนกระดูกสันหลังเป็นตัวกันสะเทือนและยืดหยุ่นได้ตามส่วนโค้งเมื่อสันหลังบิดตัว หากมีการผิดปกติในส่วนประกอบเหล่านี้ ก็จะเกิดอาการปวดหลัง

มีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้สันหลังไม่แข็งแรงหรือผิดปกติ

1. สาเหตุจากความเสื่อมตามอายุของกระดูกสันหลังอันเป็นธรรมชาติหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สามารถประคับประคอง ให้เกิดอาการช้าได้ หรือรักษาให้มีอาการปวดหลังน้อยลงได้

10 March 2547

By น.พ.โอภาส ธรรมวานิช

Views, 2791