ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปวดหลัง (4)

"ปวดหลัง (4)"

มีสาเหตุใดบ้างที่ทำให้สันหลังไม่แข็งแรงหรือผิดปกติ (ต่อ)

2. สาเหตุจากความไม่มั่นคงของสันหลัง ได้แก่ ส่วนประกอบทางกายวิภาคของสันหลังอ่อนแอ อันได้แก่ รูปร่างอ้วนไป ท้องพลุ้ย หรือการใช้อริยาบถของการทำงานการเดินไม่ถูกต้อง เช่น ก้มยกของหนักๆ ในท่าต้องใช้กระดูกสันหลังออกแรงเกินไป การนั่งทำงานไม่ถูกท่า หลังค่อมเป็นเวลานานๆ เป็นเหตุให้เกิดเสียสมดุล ของกล้ามเนื้อส่วนท้องกับกล้ามเนื้อส่วนหลังของลำตัว ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อประคับประคองหลังเมื่อกล้ามเนื้อท้องหย่อนยานจะทำให้การงอตัวและยกเชิงกรานเสียไป

กล้ามเนื้อหลังของลำตัวอ่อนแอ ก็จะทำให้หลังค่อมและกระดูกสันหลังส่วนเอวแอ่นไปข้างหน้าเป็นเหตุให้เกิดอาการปวดเอวได้

3. สาเหตุของความไม่มั่นคงทางอารมณ์ เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดพบได้ร้อยละแปดสิบของการปวดหลังทั้งหมด คิดกันว่าเป็นอาการของทางประสาท แต่เป็นไปได้ที่อาการปวดหลังเหล่านี้เกิดจากการล้าของกล้ามเนื้อซึ่งเนื่องจากร่างกายเครียดนั่นเอง โดยเฉพาะในสภาพที่ต้องดิ้นรนต่อชีวิตประจำวันที่สับสนทุกวัน เป็นเหตุให้ร่างกายขาดการออกกำลัง ไม่ได้พักผ่อนเมื่อเกิดอาการปวดหลัง ก็ยิ่งวิตกในอาการปวดหลัง ยิ่งกลัวไม่กล้าออกกำลังยิ่งทำให้ร่างกายอ้วน อริยาบถเคลื่อนไหวยิ่งน้อยลง ที่เป็นเหตุให้ปวดหลังมากขึ้นไปอีกเกิดเป็นวงจรวิกฤต

11 March 2547

By น.พ.โอภาส ธรรมวานิช

Views, 3263