ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ความไว้ใจ

Quality JVKK

เรื่อง .. ความไว้ใจ

จาก .. กล้าที่จะก้าว

" ถ้าเมื่อไหร่ที่เรานั่งรถ แล้วเราไว้ใจคนขับ .. เราจะมองโลกได้กว้าง และดูความสวยงามข้างทางได้อย่างสุขใจ "

คนที่ไม่ยอมเชื่อมั่นในใคร ไม่ไว้ใจใครเลย .. คนคนนั้นจะโดดเดี่ยว และตลอดชีวิตจะมีแต่ความเหน็ดเหนื่อย

เพราะไม่มีความสำเร็จใด จะสมบูรณ์ได้ด้วยคนคนเดียว ไม่ว่าคนคนนั้นจะเก่งกาจแค่ไหน

" ทีมงานที่แข็งแรง และการเชื่อมั่นในกันและกัน จะทำให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จ "

แม้บางครั้ง คนที่เราไว้ใจ จะทำความผิดพลาดให้เรา แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือเขาได้เรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้นั้น จะมีค่ามากกว่าความผิดพลาดของเขา

การไว้ใจคนอื่น เท่ากับว่าเราได้ให้โอกาสเขา แม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะทำได้ไม่ดี แต่ต่อไปเขาจะได้พัฒนาตัวเอง และเราก็จะเหนื่อยน้อยลงด้วย

การพัฒนาคุณภาพของ jvkk จะประสบความสำเร็จได้ ย่อมมาจากความคิดดีๆ จากคนหลายๆ คน เพื่อให้เป็นความคิดที่ดีที่สุด เพราะเราคือเพื่อนร่วมทาง ที่จะก้าวเดินไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆ กัน

TIP .. คนทุกคนในชีวิตเรา ไม่จำเป็นต้องดีเลิศเสมอไป มันอยู่ที่ว่าเขาจะเป็นคนดีของใคร

ไม่ว่าคนรอบตัวเราจะเป็นแบบไหน ขอให้ใช้โอกาสนั้นเพื่อเรียนรู้

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

15 March 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 4012