ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

คนไทยน่าห่วงป่วยทางจิตเพิ่มทุกปี

น.พ.ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงปัญหาคนไทยป่วยทางจิตว่าจะพยายามรักษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังให้ลดลงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ให้ได้ ปัญหาการเจ็บป่วยทางจิตที่สำคัญ ได้แก่ โรควิตกกังวล ซึมเศร้า ปัญญาอ่อน ลมชัก ติดยาเสพติด ฆ่าตัวตาย ซึ่งกรมสุขภาพจิตจะดำเนินการใน 2 ส่วน คือ ส่วนที่ยังไม่เกิดโดยจะสร้างภูมิต้านทานในด้านสุขภาพใจให้กับพี่น้องประชาชน คือ การดูแลคนดีไม่ให้ป่วย และอีกส่วนผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต คือ ผู้ที่เจ็บป่วยแล้ว เราก็จะดำเนินการบำบัด รักษา แก้ไขและฟื้นฟู

อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวต่อว่า ปัญหาโรคจิตนั้น เกณฑ์ในขณะนี้ก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกับทั่วโลก แต่ของไทยตัวเลขอาจจะมาก และสูงขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากปัญหายาเสพติด ซึ่งปัญหายาเสพติดจะทำให้ป่วยเป็นโรคจิตโดยเกิดจากสารเคมี หากสามารถป้องกันและลดปัญหายาเสพติดได้ก็จะทำให้ตัวเลขผู้ป่วยในส่วนนี้ลดลงด้วย ในส่วนสถิติการฆ่าตัวตาย มีแนวโน้มสูงขึ้นมานิดหน่อย แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ดำเนินการในเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันได้สร้างภูมิคุ้มกันในด้านจิตใจให้กับประชาชน รวมทั้งมีศูนย์บำบัดผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตาย หากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถโทรติดต่อได้ที่ 1323

“ปัจจุบันคนไทยเกิดความเครียดมากขึ้นจนน่าเป็นห่วง โดยจากรายงานของกรมสุขภาพจิต พบว่าสถานการณ์และแนวโน้มการเจ็บป่วยทางจิตตั้งแต่ปี 2540 – 2544 มีผู้ป่วยมาใช้บริการสาธารณสุขทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยตัวเลขความเครียดของประชาชนที่เราสำรวจเมื่อปี 2542 อยู่ที่ประมาณ 9.5% แต่เมื่อปี 2544 ตัวเลขขึ้นมาประมาณ 20% ซึ่งตัวเลขที่ได้จะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการวัดด้วย อย่างไรก็ตาม ในปีนี้แม้จะยังไม่มีการสำรวจ แต่แนวโมก็ค่อนข้างลดลงหรือคงที่เพราะปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก็เริ่มดีขึ้น ผมมั่นใจว่าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นหากทุกฝ่ายร่วมมือช่วยกันแก้ไขแล้ว สถิติ และตัวเลขต่าง ๆ จะลดลงอย่างแน่นอน

7 December 2545

By

Views, 3833