ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Good Will

Good Will

สวัสดีค่ะ เริ่มต้นวันทำงานในสัปดาห์นี้ " Good Will " มีความรู้สึกดีที่อยากแบ่งปัน เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกๆ ท่านค่ะ

    

ถ้าโกรธกับเพื่อน มองคนไม่มีใครรัก

ถ้าเรียนหนัก-หนัก มองคนอดเรียนหนังสือ

ถ้างานลำบาก มองคนอดแสดงฝีมือ

ถ้าเหนื่อย..งั้นหรือ มองคนที่ตายหมดลม

ถ้าขี้เกียจนัก มองคนไม่มีโอกาส

ถ้างานผิดพลาด มองคนไม่เคยฝึกฝน

ถ้ากายพิการ มองคนไม่เคยอดทน

ถ้างานรีบรน มองคนไม่มีเวลา

ถ้าตังค์ไม่มี มองคนขอทานข้างถนน

ถ้าหนี้สินล้น มองคนแย่งกินกับหมา

ถ้าข้าวไม่ดี มองคนไม่มีที่นา

ถ้าใจอ่อนล้า มองคนไม่รู้จักรัก

ถ้าชีวิตแย่ มองคนแย่ยิ่งกว่า

อย่ามองแต่ฟ้า ที่สูงเกินตาประจักษ์

ความสุขข้างล่าง มีได้..ไม่ยากเย็นนัก

เมื่อรู้แล้ว..จักภาคภูมิชีวิตแห่งตน.

TIP .. " ต่างที่ความคิด ชีวิตก็แตกต่าง "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

19 April 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2564