ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

คุณก็เป็นที่ 1 ได้

Quality JVKK

เรื่อง .. " คุณก็เป็นที่ 1 ได้ "

โดย .. ไชก้า ณ มัสควา

สวัสดีค่ะ มีคำกล่าวหนึ่งว่า " ถ้าชีวิตคือ .. สิ่งที่ลิขิตได้ดั่งใจหวัง " เราทุกคนก็คงอยากให้ชีวิตดำเนินไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จ ก้าวไปให้ถึงจุดมุ่งหมายที่หวังไว้ คนบางคนที่แกร่ง .. กล้า .. สามารถ .. มีประสบการณ์ และเก๋า ก็อาจจะบุกฝ่าเส้นทางชีวิตไปได้โดยไม่หวั่นเกรงสิ่งใด แต่ .. คนธรรมดาๆ อย่างเราล่ะ จะทำอย่างไร ? และควรเริ่มต้นที่จุดไหน ?

บทความ " Quality jvkk " มีบทเรียนชีวิตที่ทรงคุณค่า ที่ผู้เขียนมีความประทับใจเป็นส่วนตัวจากผู้รู้ท่านหนึ่งมาฝาก เพื่อเป็นทางเลือกให้ศึกษาและจดจำ ว่ากันว่าจะต้องใช้เวลาในการ " พินิจด้วยปัญญา พิเคราะห์ด้วยดวงตา และพิจารณาด้วยดวงใจ "

เรื่อง .. " คุณก็เป็นที่ 1 ได้ "

โดย .. ไชก้า ณ มัสควา

" ความพยายามและความกล้า "

แม้ในเรื่องที่เราคิดหรือมั่นใจว่า เรามีความเชี่ยวชาญชำนาญที่สุดแล้ว เราก็ยังต้องใช้ " ความพยายาม " ที่จะทำงานทุกอย่างให้ลงตัว ให้สำเร็จลุล่วงไปอย่างที่มันควรจะเป็น ให้เสร็จตามกำนดเวลา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสิ่งนั้น หรือหากมีสิ่งใดก็ตามที่เรายังไม่มีความมั่นใจเพียงพอ ขอเพียงมี " ความกล้า " ที่จะลงมือทำสิ่งนั้นด้วยความพยายามและตั้งใจจริง

ความพยายาม .. คือทุกก้าวของความสำเร็จ

ความกล้า .. คือทุกก้าวของความมั่นใจและความพร้อม

เมื่อมีความพยายามและความกล้าอยู่พร้อมหน้ากัน ย่อมไม่มีสิ่งใดเกินความสามารถของเรา ขอเพียงอย่าละความพยายาม ขอเพียงแกร่งมั่นความกล้า ขอเพียงแข็งขันมั่นมานะไม่ละวาง

วคิน อินทสระ กล่าวว่า " คนเราจะให้ความสุขแก่ใครได้ หากมัวแต่ขี้ขลาดและเป็นห่วงตัวเอง ไม่กล้าเสี่ยง ไม่กล้าทำอะไร ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง คิดแต่ด้านล้มเหลว ไม่กล้าแลกความสูญเสียเล็กน้อยกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ ไม่กล้าลงทุนด้วยความทุกข์ไปก่อนเพื่อความสุขในบั้นปลาย ความสุข ความสำเร็จในโลกนี้ มีไว้ให้กับคนผู้กล้าหาญ อดทน เสียสละ ยอมเสี่ยงในสิ่งที่ควรเสี่ยง กล้าได้-กล้าเสีย-กล้าพูด-กล้าทำ ในสิ่งที่ควรกล้า และกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไป "

ขอจงใช้ " ความพยายามและความกล้า " พร้อมไปกับ " ความรักและการทุ่มเท " ให้กับเส้นทางที่เราเลือกมุ่งเดินไป ให้กับความหวังที่เราตั้งมั่น ให้กับความฝันที่เราเชิดชู และให้กับความจริงอันน่าชื่นชม

TIP ..

by .. ขงเบ้ง

" คนเราสำเร็จได้เพราะคิด .. สัมฤทธิ์เพราะทำ "

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

20 April 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3148