ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสามีข่มขืนภรรยาแล้วมีความผิด

"จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าสามีข่มขืนภรรยาแล้วมีความผิด"

คณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ได้จัดสัมมนาระดับชาติ เรื่องกฎหมายการเจริญพันธุ์ สำคัญอย่างไรกับคนทุกวัยทุกเพศ ในวันที่ 1 เมษายน 2547 ณ อาคารรัฐสภา 2 ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เสนอให้มีกฎหมายคุ้มครองภรรยาที่ถูกสามีบังคับให้มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ยินยอมนั้น มองอีกมุมหนึ่งก็น่าจะเป็นกฎหมายที่ดี เพราะอาจช่วยให้ผู้หญิงที่เป็นภรรยาได้มีสิทธิในการปกป้องตนเองบ้างก็เป็นได้ เนื่องจากบ่อยครั้งที่เสียงของผู้หญิงบอกถึงความเจ็บปวดด้านร่างกาย จิตใจที่ผู้หญิงได้รับจากการใช้ชีวิตคู่ ซึ่งปัญหาเรื่องเพศสัมพันธ์ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาในชีวิตคู่ การเสนอให้มีการออกกฎหมาย ให้ภรรยาเอาผิดกับสามีที่ข่มขืนตนเองได้ อาจเป็นหนทางหนึ่งที่ผู้หญิงได้รับการคุ้มครองสิทธิทางเพศของตนเองก็เป็นได้ แต่อีกมุมมองหนึ่ง ถ้าสิทธิ์นี้ผู้หญิงนำมาใช้ด้วยอารมณ์มากกว่าเหตุผล เช่น โกรธ ต้องการเอาชนะ ซึ่งเป็นเพียงอารมณ์ชั่ววูบ แล้วแจ้งความเอาผิดสามี ปัญหาอื่นก็จะตามมา เช่นกรณีสามีถูกจับกุม ถูกปรับเงิน ถามว่าเงินของใคร จ่ายให้ใคร ไม่ใช่เงินของครอบครัวหรือ การสูญเสียเวลากับคดีความ ครอบครัวต้องสูญเสียรายได้ และเสียความรู้สึก ความสัมพันธ์ที่ดีๆ ต่อกัน เพราะเมื่อจบคดีความแล้วมีหรือคะที่สามีรู้สึกยินดีรับผิด ไม่โกรธ หรือโต้ตอบใดๆ หรือกรณีภรรยาถอนแจ้งความ สามียอมรับในความสัมพันธ์เช่นเดิมต่อไปได้โดยไม่ติดค้างจริงหรือ และที่สำคัญไปกว่านั้นคุณมีคำตอบให้กับเด็กแล้วหรือยัง ถ้าวันหนึ่งพ่อถูกจับกุมเพราะกระทำผิดกฎหมายนี้ คุณมีคำตอบที่จะบอกลูกคุณแล้วหรือยังว่า "พ่อกระทำผิดคดีอะไรแล้วทำไมพ่อต้องทำอย่างนี้" นี่เป็นแค่มุมมองของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ากฎหมายระหว่างสามีภรรยา เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนมาก การออกกฎหรือข้อบังคับใดๆ จำเป็นต้องพิจารณาหลายแง่มุม และขอฝากข้อคิดสำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาข้อกฎหมายใดๆ ว่าเมื่อมีผู้ได้ประโยชน์ก็ย่อมมีผู้เสียประโยชน์ แต่มิใช่ทุกครั้งเสมอไปที่ผู้ได้ประโยชน์จะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

ฉะนั้น ในขณะที่กฎหมายจะออกมาหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดที่ภรรยาควรนำมาใช้เมื่อตนเองไม่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์กับสามี คือการรู้จักปฏิเสธที่ไม่เสียความสัมพันธ์ ทำห้สามีเข้าใจตนเอง บ่อยครั้งที่ภรรยากลัวว่าถ้าไม่ยอมแล้วจะถูกทำร้าย หรือถูกนอกใจ จึงยอมมีเพศสัมพันธ์โดยไม่สมัครใจ แล้วทุกข์ใจ ลองกลับไปถามใจคุณผู้หญิงเองแล้วกันนะคะว่า คุณเลือกจะทนอยู่โดยไม่พูดแล้วครอบครัวคุณจะมีความสุข หรือกล้าพูดกล้าบอกแล้วทำให้ครอบครัวมีความสุขได้เช่นกัน แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นครอบครัวมิใช่ประกอบแต่ผู้หญิงอย่างเดียว ผู้ชายที่เป็นสามีก็ต้องรู้จักการควบคุมอารมณ์เพศ การยับยั้งทางจิตใจ เป็นการป้องกันมากกว่าการแก้ไขปัญหานะคะ

26 April 2547

By สุจิรา เนาวรัตน

Views, 3126