ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เทคนิคของพ่อแม่

"เทคนิคของพ่อแม่"

พฤติกรรมความคิดความต้องการของวัยรุ่นในบางครั้งอาจทำให้พ่อแม่รู้สึกแปลกๆ ไม่พอใจ จนอดไม่ได้ที่จะซักถามให้รู้ความ จนกลายเป็นเรื่องราวขัดใจกันไม่เว้นแต่ละวัน

หากพ่อแม่อยากรับรู้แนวคิดของลูกก็ต้องมีเทคนิคในการถามไถ่สักเล็กน้อย มิใช่มาถึงก็ใส่คำถามเป็นชุดๆ จนรับแทบไม่ทัน จึงมักไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจ ทางที่ดีเมื่อลูกกลับบ้านมาเหนื่อยๆ พ่อแม่ควรให้ลูกได้นั่งพักรับประทานข้าวด้วยกันให้อารมณ์ผ่อนคลายทั้งสองฝ่าย แล้วค่อยพูดคุยเลียบเคียงถามไถ่ลูกถึงความคิดของลูก

การเลี้ยงลูกวัยรุ่นนั้นพ่อแม่อาจต้องมีเทคนิคมีชั้นเชิงสักเล็กน้อยเพื่อให้ทันความคิดอ่านและอารมณ์ของลูกในวัยนี้

10 May 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3007