ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

ทั้งการเรียน การทำงานและการใช้ชีวิต ทุกสิ่งที่เราได้ล่วงผ่านมา ล้วนมีความสำคัญกับทุกก้าวต่อไปของเรา บทเรียนทุกบทเรียนมีความหมาย ทุกคำตักเตือน ทุกคำแนะนำสั่งสอน มีคุณค่าเสมอ

  

ไม่มีความยิ่งใหญ่ใดที่ไม่เคยผ่านการต่อสู้ ไม่เคยมีความสุขใดไม่เคยผ่านความทุกข์ทน และไม่เคยมีความสำเร็จใดที่ไม่เคยผ่านความอดทนมุมานะพยายาม

Quality jvkk วันนี้เป็นฉบับพิเศษเพื่อแสดงความขอบคุณวันเวลาและโอกาสที่ดี ที่ทำให้เราทุกคนได้เรียนรู้ ได้ฝึกฝนตัวเอง ได้ใช้ความอดทนและความพยายามทั้งหมดที่มี เพื่อก้าวข้าม อุปสรรคนานา .. และเพื่อแสดงความขอบคุณผู้คนดี-ดีในชีวิต ที่เป็นกำลังใจ เป็นแรงผลักดัน เพื่อให้ไปถึงจุดมุ่งหมายที่วางไว้

It must have been cold there in my shadow

You never have sunlight on your face

You've been contented to let me shine

You've always walked a step behind

I was the one wiht all the glory

While you were the one with all the strenght

Only a face without the name

I'd never once herd you complain

Did you ever know that you're my .. Hero

And everything I'd like to be

I can fly higher than an egle

You are the wind beneath my wing.

เธอคือ .. ฮีโร่ในดวงชีวิต .. เธอคือทุกสิ่ง ฉันโบยบินผงาดฟ้าดั่งนกอินทรี .. เพราะเธอคือสายลมสง่างามใต้ปีกอันหาญกล้าของฉัน.

TIP .. เราคงไม่อาจทำทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จตามที่เรามุ่งมั่น .. แต่กำลังใจที่มีจะเป็น "ทัพหนุน" ที่แข็งแกร่งให้เราไม่ล้มเลิกที่จะมุ่งมั่น ก้าวไปข้างหน้าต่อไป .

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

17 May 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2528