ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ความหมายของชีวิต

Quality JVKK

เรื่อง .. ความหมายของชีวิต

มีบทความน่ารักๆ จากคุณหมอฟันคนสวย "ทพญ.ศุภวรรณ เศาณานนท์" มาฝากอีกแล้วค่ะ เป็นพิเศษสำหรับทีมงานที่กำลังทำหน้าที่พัฒนาคุณภาพ jvkk เพื่อมุ่งสู่ระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ P.S.O. 1101 : ระบบข้อมูล เพื่อเป็นกำลังใจและแทนคำขอบคุณในการทำหน้าที่ "ร้อยใจให้เป็น 1" เพื่อเป็นกำลังสำคัญขององค์การ .. ของทุกๆ คน

เราอาจจะหาความหมายของทุกสิ่งมาตลอดชีวิต

แล้ววันหนึ่งเราก็พบว่า

เพียงแค่มีบางสิ่ง .. ชีวิตก็มีความหมายแล้ว

มนุษย์เกิดมาท่ามกลางความโดดเดี่ยว

พร้อมด้วยหัวใจคนละ 1 ดวง

เมื่อมนุษย์ 2 คนมาพบกัน

เราจึงเรียนรู้ว่า

1+1 .. อาจจะยังคงเท่ากับ 1

แต่ความโดดเดี่ยวนั้นหายไป

ที่เล็กๆ ขนาดไม่ใหญ่โตไปกว่ากำปั้น

ที่ทำให้เราอยู่รวมกันบนโลกใบนี้

อวัยวะที่สะกดด้วยอักษรง่ายๆ

ใช้แทนคำว่า "รัก" ได้เป็นอย่างดี

ความรักที่ประทับใจ .. จงเก็บไว้ในหัวใจ

ความรักที่ไม่ประทับใจ .. เก็บไว้เป็นประสบการณ์

ความรักที่ทำเพื่อผู้อื่น .. เป็นความภูมิใจที่เก็บไว้เอง

ความรักที่ทำเพื่อตัวเอง .. ไม่เรียกว่ารัก

ความรักที่พบเจอในอดีต .. เก็บไว้เป็นความทรงจำแสนดี

ความรักที่เจอในปัจจุบัน .. ขอให้สมหวังและมีความสุข

ความรักที่จะเจอในอนาคต .. อธิษฐานกันเอาเองนะ

TIP .. ถ้าออกซิเจนทำให้ชีวิตดำรงอยู่ได้ .. ความรักก็ทำให้การมีชีวิตนั้นมีความหมายมากยิ่งขึ้น

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

24 May 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 4563