ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เรื่อง .. ชีวิตกับ 3 ฤดู

Good Will

เรื่อง .. ชีวิตกับ 3 ฤดู

codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0"

WIDTH="150" HEIGHT="210" id="/jvkk/fourseasons" ALIGN="">

TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">

มีบทเพลงที่บอกเราว่าชีวิตก็เหมือนกับฤดูกาลที่แตกต่างกัน มีสุข-มีทุกข์คละเคล้ากันไป ไม่ได้สงบราบเรียบอยู่ตลอดเวลา

บางวันเราเจอแดดแผดเผา .. แต่บางวันเจอฝน สายฝนช่วยชะล้างความร้อนให้ชุ่มเย็นขึ้น

แต่บางวันที่ฝนตกหนักรุนแรงเป็นพายุ เป็นลมมรสุม .. ก็อาจทำให้ซวนเซ เปียกปอน

บางวันที่ลมหนาวมาเยือน ก็อาจทำให้สั่นไหว หนาวยะเยือก และร่ำร้องหาความอบอุ่น

อาการเหล่านี้จะเป็นอยู่ไม่นาน .. เพียงแค่เราเข้มแข็ง

ร้อนไปก็หาความชุ่มเย็น ถ้าหนาวไป .. เพียงอ้อมแขนของตัวเองที่ไม่เกี่ยงงอนที่จะโอบล้อมตัวเอง เพียงผ้าห่มซักผืน เครื่องดื่มร้อนๆ ซักถ้วย และที่พักหลบลมแรง จะทำให้เราผ่านช่วงเวลาที่โหดร้ายไปได้

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอเพียงเราพร้อมที่จะตั้งรับ

ถ้ากำลังมีความสุข .. ก็ไม่ประมาทที่จะพบเจอความทุกข์

และหากกำลังทุกข์ .. ขอให้ยิ้มสู้ เพราะความสุขก็กำลังจะตามมาเช่นกัน

TIP ..

อย่าล้อเล่นกับความรัก .. เพราะวันหนึ่งความรักจะล้อเล่นกับเรา

เพราะเมื่อเรารู้จักทำร้ายใคร .. คนอื่นก็กล้าทำร้ายเราได้เช่นกัน

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

1 June 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3154