ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

"เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ "

Quality JVKK

" As The Future Catches You "

"เมื่ออนาคตไล่ล่าคุณ "

โดย .. Juan Enriquez

การปฏิวัติ digital ไม่เพียงเปลี่ยนโฉมหน้าบริษัทคอมพิวเตอร์เท่านั้น .. แต่ยังเปลี่ยนวงการโทรทัศน์ เคเบิลทีวี เพจเจอร์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรศัพท์ ภาพถ่าย ....

เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะมันสร้างและแพร่กระจายภาษาใหม่ และภาษาก็เป็นสื่อที่ทรงพลัง

สิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ คือ .. ความสามารถในอันที่จะเข้าใจแนวคิดที่เป็นนามธรรมและสื่อสารแนวคิดเหล่านั้นถึงกันได้

ประวัติศาสตร์ของอารยธรรม สามารถสรุปให้เห็นถึงความพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะถ่ายทอด และใช้ข่าวสารที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นตลอดเวลา .. เมื่อเรามีข่าวสารมากขึ้น เราก็จะมีกระบวนการประมวลผลและส่งต่อข่าวสารที่ดีขึ้น

เมื่อมนุษย์ยังอยู่ในถ้ำ และเกิดมีใครสักคนต้องการที่จะบอกกับคนอื่นในกลุ่มว่า มีกวางผ่านไปและถึงฤดูล่าสัตว์แล้ว .. เขาจะชี้ไปที่รูปวาดกวาง บนผนังถ้ำ

ความคิดหนึ่ง ก็เท่ากับภาพหนึ่ง .. วิธีนี้ยากมากที่จะถ่ายทอดความคิดเชิงนามธรรม หรือถ่ายทอดข้อมูลจำนวนมหาศาลในเวลาอันรวดเร็ว หรือวางมาตรฐานของภาษาและการสื่อสาร

ในขณะที่ชาวจีนใช้วิธีนำรูปและภาษาดั้งเดิมมาแปลงเป็นตัวอักษรที่ง่ายขึ้น .. เราเริ่มกำหนดคำและเสียงอ่านมาตรฐานขึ้น และเมื่อรวมคำเข้าด้วยกัน ก็สามารถสื่อความคิดเชิงนามธรรมได้ และเริ่มก่อตั้งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมา

ทุกวันนี้เราไม่ต้องใช้ภาพวาด เพื่อจะสื่อสารแนวคิดนามธรรมต่างๆ อีกแล้ว แต่ที่ตลกก็คือ สัญลักษณ์ยิ่งน้อย กลับใช้งานได้ซับซ้อนและหลากหลายยิ่งขึ้น

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา โลกส่วนใหญ่สื่อสารความคิดกันด้วยอักษรที่ง่ายกว่าเดิมมาก

ในกลางศตวรรษที่ 20 วิศวกรเริ่มประดิษฐ์อุปกรณ์ที่สามารถส่งหรือไม่ส่งสัญญาณไฟฟ้าได้ พวกเขาเรียกมันว่า ทรานซิสเตอร์ .. และนั่นนำไปสู่การสร้างคอมพิวเตอร์ตัวแรกขึ้น

คอมพิวเตอร์นั้นโง่มาก !! .. มันไม่สามารถอ่านหรือเข้าใจอักษรภาพหรือดนตรีได้ .. สิ่งเดียวที่มันสามารถเข้าใจได้ คือ ภาษาเลขฐานสอง

และนั่นทำให้มนุษย์ต้องสร้างอักษรที่มีแค่ 2 ตัวขึ้นไป เพื่อจัดสารบบ การรับ-ส่ง และประมวลความรู้ทั้งมวลของมนุษย์ ถ้าหากมีสัญญาณไฟฟ้าวิ่งผ่านทรานซิสเตอร์หนึ่งในหลายล้านตัว ฝังอยู่ในไมโครชิปของคอมพิวเตอร์ .. คอมพิวเตอร์ก็จะอ่านว่า 1 และถ้าไม่มีสัญญาณผ่าน มันก็จะอ่านว่า 0

ทุกวันนี้อักษรที่ครองโลกไม่ใช่พยัญชนะ 26 ตัวอีกต่อไปแล้ว

แต่เป็น อักษร 2 ตัวคือ "1 กับ 0"

TIP.. อาณาจักรในอนาคตคือ อาณาจักรแห่งความคิด

"วินสตัน เชอร์ชิล"

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

8 มิถุนายน 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3548