ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

As the future catches you

Quality JVKK

" As the future catches you "

เมื่อ 50 ปีที่แล้ว คนไต้หวันถูกปกครองโดยรัฐบาลที่คอรัปชั่นและพัวพันกับยาเสพติด จนต้องสูญเสียจีนไปและต้องถอยร่นมาอยู่ในมณฑลที่โดดเดี่ยวและยากจนที่สุดของประเทศ ตอนนั้นคนเม็กซิโกสามารถผลิตสินค้าได้มากกว่าคนไต้หวัน 2 เท่า

ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 ไต้หวันกำหนดให้ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยยากมาก และเน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ .. โรงงานอุตสาหกรรมในไต้หวันเพิ่มขึ้น พร้อมๆ กับการส่งออก และความสามารถในการแข่งขัน

แล้วคนไต้หวันก็ผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเป็น 2 เท่าของคนเม็กซิโก

ปี 1990 ไต้หวันกลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ผลิตคอมพิวเตอนร์ส่วนบุคคลและชิป ระดับแนวหน้าของโลก และชาวไต้หวันสามารถผลิตความมั่งคั่งได้เป็น 4 เท่า ของชาวเม็กซิโก..

ช่องว่างนี้กำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ไม่เฉพาะระหว่างไต้หวันกับเม็กซิโกเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายประเทศ หลายภูมิภาค ที่ประชาชนสามารถสร้างความรู้ใหม่ๆ .. คนงานในโรงงานที่เพิ่มพูนทักษะและเทคโนโลยี จะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ค่าแรงงานต่อ 1 ชั่วโมงไม่เท่ากัน

เศรษฐกิขของโลกได้เปลี่ยนแปลงไป เดิมเคยพึ่งพาสินค้าเกษตร เป็นหลัก จากนั้นอุตสาหกรรม เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันภาคที่คลุมเครือและถูกเรียกว่า "การบริการ" กำลังขึ้นมานำหน้า

หลายคนเชื่อ.. และอีกหลายคนก็ยังเชื่อว่า ..

ผู้ที่ทำงานในภาคบริการ ไม่มีวันทำเงินได้ เพราะไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน !!

แต่สิ่งที่ภาคบริการแตกต่างไปจากภาคอื่นๆ คือ "ความรู้"

มูลค่าทางเศรษฐกิจของภาคบริการมีสูงที่สุด .. มูลค่านั้นเกิดจากความรู้ และคนที่สร้างความรู้ คือ ผู้ที่กำลังรวยขึ้น เนื่องจากสินค้าได้กลายเป็นสิ่งที่มีมาตรฐานเดียวกันหมดและผลิตเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ เครื่องจักร หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ..

ความรู้ กลายเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ

ความสามารถของสหรัฐในการดูดมันสมองที่ดีที่สุดของโลกและการหันเหไปสู่เศรษฐกิจความรู้ ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 1990 ไม่มีคนอเมริกันติดอันดับ 10 บุคคลร่ำรวยที่สุดในโลก เลยแม้แต่คนเดียว แต่ในปี 2000 .. 6 ใน 10 คน เป็นคนอเมริกัน

ความมั่งคั่งใหม่ของโลก สร้างขึ้นจากความรู้

ประเทศที่รวยขึ้น เป็นประเทศที่เอาคนเก่งเข้าไปหรือให้การศึกษากับคนของตัวเอง

แต่ประเทศที่ล้าหลังไม่ทำเช่นนั้น

และตราบใดที่ไม่ทำ .. ความหวังก็ริบหรี่เต็มทีที่จะทำอะไรได้สำเร็จ .. มากกว่าการชีวิตรอด

TIP ..

" โลกแบ่งออกเป็น 2 พวก พวกอภิมหาเศรษฐี .. และพวกที่เหลือ "

.. วลาดิเมียร์ ปูติน

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

15 June 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2672