ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

"ป้อมปราการด่านสุดท้าย" จาก .. สอนลูกให้เป็นมังกร

Quality JVKK

"ป้อมปราการด่านสุดท้าย"

จาก .. สอนลูกให้เป็นมังกร

เมื่อคืนเฟรซี่มาเรียนหัดวาดภาพกับพ่อ เธอยังคงมามือเปล่าอีกเช่นเคย ไม่ส่งงานแม้แต่ครึ่งใบ มิหนำซ้ำขณะที่พ่อตรวจงานให้นักศึกษาคนอื่น เธอยังอ้าปากหาวอยู่ตลอดเวลา .. ถือว่าเป็นการเสียมารยาทอย่างมาก แต่พอตอนเลิกเรียน เธอกลับมีคำพูดให้ชวนคิด ช่วยขจัดความไม่พอใจออกไปได้ เธอบอกว่า

"ตั้งแต่เริ่มทำงานที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ ทุกเช้าต้องขับรถพาลูกค้าไปดูบ้าน วุ่นวายจนฟ้ามืดค่ำ กลับบ้านยังต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เหนื่อยจนสายตัวแทบขาด ไม่มีปัญญาหัดเรียนวาดภาพต่อ แต่เมื่อมานั่งนึกดู ถ้าหากละทิ้งความชอบเพียงอย่างเดียวที่ทำมา 4 - 5 ปี ชีวิตฉันยังมีอะไร ฉะนั้นจึงบอกกับตัวเองว่า ไม่ว่าวุ่นวายแค่ไหน เหนื่อยสักเพียงใด จะไม่หยุดการวาดภาพ ต้องมาเข้าเรียนให้ได้ ต่อให้ไม่มีผลงานส่ง แต่ได้มาดู มาเรียนรู้ผลงานของคนอื่นก็ยังดี"

คำพูดของเธอ ทำให้พ่อนึกถึงคำพูดของนักลำนำหญิงสมัยราชวงศ์ซ้อง คือ หลี่ชิงเจ้า .. ตอนนั้นทหารไต้กิม จากทางเหนือรุกรานเข้าสู่แผ่นดินจีน ราชวงศ์ซ้องย้ายราชธานีลงทางใต้ ขณะที่เกิดสงครามรบพุ่ง สามีของหลี่ชิงเจ้า คือจ้าวหมิงเฉิง ได้รับคำสั่งให้ไปรับตำแหน่งที่เมืองหูโจว

ก่อนออกเดินทางหลี่ชิงเจ้าถามสามีว่า "ถ้าหากสถานการณ์เลวร้ายลง จะให้ทำอย่างไร"

จ้าวหมิงเฉิงตอบว่า "คงต้องลี้ภัยตามคนอื่น ก่อนอื่นต้องละทิ้งสัมภาระทางทหาร รองลงมาคือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ต่อจากนั้นทิ้งขว้างตำรับตำราม้วนภาพวาด แม้กระทั่งของโบราณก็ทิ้งไป แต่ของใช้ประจำตระกูลไม่อาจให้สูญหาย จะยอมแบกไว้หรือห่อไว้ ตายพร้อมกับตัว"

ทุกครั้งที่พ่ออ่านมาถึงตอนนี้ มีความรู้สึกว่าจ้าวหมิงเฉิงถือลัทธิชนชาติที่รุนแรงตามแบบเอกบุรุษมากเกินไป เห็นว่าสิ่งของที่เก็บรักษามีความสำคัญกว่าชีวิตของภรรยาตัวเอง แต่แล้วพ่อนึกต่อ หากเปลี่ยนเป็นตัวจ้าวหมิงเฉิงเอง พ่อก็คงเลือกวิธีนี้เช่นกัน

เฉกเช่นตอนทำสงคราม ในสายตาของทหารหาญ ต่างมีป้อมปราการสุดท้ายของตัวเอง พวกเขายอมถอยร่นจากที่มั่นแล้วที่มั่นเล่า แต่เมื่อถึงปราการสุดท้าย ถึงแม้จะมีทางถอยอีก จะตัดสินใจยอมตายคาป้อมปราการนั้น

ในใจของพวกเราทุกคน สมควรมีของวิเศษแบบนี้ หรือมีป้อมปราการแบบนี้หลังหนึ่ง ในเวลาปกติอาจมองไม่เห็น แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันสำคัญจะแสดงออกถึงฐานะที่ไม่มีใครมาโยกคลอนได้

ในใจของลูกมีแบบนี้บ้างไหม ? .. หมายถึงสิ่งที่จะปกป้อง เฝ้ารักษาไว้ โดยไม่ยอมลดราวาศอกอย่างเด็ดขาด !!

TIP .. โดย ใบไผ่เขียว

" คน " .. มากน้ำใจได้ แต่ไม่สมควรมีรักพร่ำเพรื่อ .. คบเพื่อนมากมายได้ แต่ไม่สมควรคบแบบเหลวแหลก .. เงื่อนไขสำคัญของการคือคบกัน คือ ความศรัทธาและจริงใจต่อกัน.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

17 June 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2822