ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

"เรื่องเล่าของความรัก"

Good Will

"เรื่องเล่าของความรัก"

มีเรื่องเล่าที่งดงามที่สุดเรื่องหนึ่งมาฝากกันค่ะ จากหนังสือ "เรื่องเล่าของความรัก"

เรื่องเล่า .. ที่ทำให้คนรักของคุณมีอารมณ์สุนทรี สนใจ อยากฟัง และฟังซ้ำได้หลายครั้ง โดยไม่รู้เบื่อ

เรื่องนั้นคือ .. ความหลังที่หวานชื่น และสวยงามของคู่รักนั่นเอง

เสียงที่ไพเราะจับใจมากที่สุด ฟังไม่รู้เบื่อ อยากได้ยินทุกๆ วัน เสียงนั้นคือ .. เสียงของคนรักที่กระซิบเบาๆ ว่า "รักเธอ"

ชีวิตรักจะราบรื่น .. ถ้าคุณทำผิดพลาดในสิ่งใดแล้วยอมรับผิด ขอโทษ และให้อภัยซึ่งกันและกัน

คู่รักจะสดชื่น .. ถ้าไม่ขึ้นเสียงหรือแผดเสียงตวาดให้กันและกัน

ความรักจะมั่นคง .. ถ้าทั้งสองคนไม่กลับมาพูดถึงเรื่องผิดพลาดในอดีต

สิ่งที่คู่รักภูมิใจมากที่สุด .. ก็คือ การได้คำชื่นชมจากคนรัก ดังนั้น เราจงมองหาความดีงามของคนที่เรารักไว้ชื่นชม

คนที่เราชะเง้อ รอคอย มากที่สุดเมื่อยามเหงา เดียวดาย .. ก็คือ การกลับมาของคนรักนั่นเอง

บ่อยครั้งที่พบว่า .. ความสุขเกิดจากการมีคนรักที่ดี .. แต่จะมีความสุขมากกว่า ถ้าเราทำตัวเป็นคนรักที่ดีของกันและกัน

Tip .. A close friend is a companion for life.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

22 June 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3750