ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK

Quality JVKK

ใครบางคนตั้งข้อสังเกตว่า คนที่กักขังตัวเองอยู่ในโลกแคบๆ ของตัวเขาเอง ย่อมเป็นคนไม่มีความสุข มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับนักไต่เขาที่เผชิญกับพายุหิมะและกำลังหลงทาง เขารู้ว่าจะต้องรีบหาที่กำบัง มิฉะนั้นจะแข็งตาย เขาพยายามอย่างเต็มที่ มือและเท้าของเขาเริ่มเป็นเหน็บ

ขณะที่กำลังเดินไปอย่างไร้เป้าหมาย เขาบังเอิญไปเหยียบคนคนหนึ่งซึ่งกำลังจะแข็งตาย นักไต่เขาผู้นั้นจึงตัดสินใจว่า เขาควรจะช่วยชีวิตชายคนนี้แล้วจึงไปหาที่กำบัง วินทีนั้นเขาตัดสินใจถอดถุงมือที่เปียกออก คุกเข่าลงข้างๆ ชายคนนั้น แล้วเริ่มบีบนวดเพื่อให้เลือดไหลเวียน ร่างกายเขาอบอุ่นขึ้น หลังจากนั้นไม่กี่นาทีชายคนนั้นรู้สึกตัว ไม่ช้าเขาก็ลุกขึ้นยืนได้ คนทั้งสองผลัดกันค้นหาความช่วยเหลือ ..

ไม่น่าแปลกใจที่เขาทั้งคู่รอดชีวิต เพราะนั่นคือ .. เมื่อคุณหยุดสนใจตัวเองและสถานการณ์ของตัวเองแล้วใส่ใจผู้อื่น คุณจะสามารถแก้ไขปัญหาตัวเองได้

TIP .. หนทางเดียวที่จะพิชิตยอดเขาแห่งชีวิตคือ ลืมนึกถึงแต่ตัวเอง แล้วช่วยเหลือผู้อื่นให้ก้าวสูงขึ้น

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

9 July 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2465