ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

"ฝ่าวิกฤติชีวิตด้วยพลังแฝง"

Quality JVKK

จาก .. "ฝ่าวิกฤติชีวิตด้วยพลังแฝง"

มีกำลังใจและเคล็ดลับในการแก้ไขต่อสู้กับปัญหาภายในชีวิตมาฝากค่ะ

จาก .. "ฝ่าวิกฤติชีวิตด้วยพลังแฝง" .. อย่ากลัวความล้มเหลว

โดย .. อาภากรณ์ โชติกเสถียร

คัมภีร์ไบเบิลบอกไว้ว่า "พระเจ้า ไม่ได้ให้เรากระตือรือร้นในความกลัว แต่ให้พลังความรักและความคิดแก่เรา"

ผู้ชนะที่แท้จริง คือ ผู้ที่กำราบความกลัวของตัวเองและสามารถทำในสิ่งที่ท้าทายได้ และไม่มีความจำเป็นที่คุณจะต้องกลัวความล้มเหลว ถึงแม้จะมีสิ่งที่ผิดพลาดเกิดขึ้น แต่ก็ยังดีกว่าไม่ลงมือทำอะไรเลย ..

ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่าคุณผิดพลาด มันหมายความว่า คุณยังไม่ประสบความสำเร็จในตอนนี้เท่านั้น

ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนโง่ แต่หมายความว่า คุณได้พบศรัทธาอันยิ่งใหญ่

ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องพบความอัปยศอดสู แต่หมายความว่า คุณต้องตั้งใจที่จะลองกับมันอีกครั้ง

ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่าคุณด้อยกว่า แต่หมายความว่า คุณยังไม่พร้อมสมบูรณ์ในตอนนี้เท่านั้น

ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่าคุณควรยกเลิก แต่หมายความว่า คุณต้องพยายามให้หนักขึ้น

ความล้มเหลว ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสิ้นหวัง แต่หมายความว่า คุณจะได้แนวคิดในการสร้างความหวังที่ดีขึ้น

TIP .. จิตใจของท่านแข็งแกร่งเพียงใด .. คำพูดจากปากของท่านก็จะทรงประกาศิตเพียงนั้น

19 กรกฎาคม 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3097

 

เปลี่ยนสีปกติ
ด้วยความปรารถนาดีจาก