ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

จากเพลง "Plant your fields"

Quality JVKK

จากเพลง "Plant your fields"

วันนี้มีเนื้อหาของเพลงดีๆ มาฝากค่ะ............. จากเพลง "Plant your fields" ของ แคธี่ แมทธี

My father said .. something you learn only by doing, when it comes your turn.

Everything comes around so be reading if you can.

Prepare your heart like a farmer, what to turn the land.

พ่อบอกว่า .. บางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเรียนรู้ ต้องลงมือกระทำจริงเท่านั้น เมื่อถึงเวลาของเรา

ทุกสิ่งทุกอย่าง .. ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

จงเตรียมพร้อมอยู่เสมอ .. และเตรียมหัวใจให้พร้อม

เหมือนชาวนาผู้พร้อมเสมอ .. ที่จะพลิกฟื้นผืนแผ่นดินงาม.

TIP .. คนที่ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง จะแสวงหาสิ่งที่จำเป็นก่อนเสมอ .. ในชีวิตของคนเรา เราอาจต้องการบ้านที่หรูหราใหญ่โต .. แต่สิ่งจำเป็นคือ .. บ้านธรรมดาที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจต่างหาก.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

29 July 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2418