ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ปั้นมากับมือ

Good Will

สวัสดีค่ะ ถึงเดือนสิงหาคมทีไร ก็รู้สึกอบอุ่นทุกที เพราะเดือนนี้มี "วันแม่" วันสำคัญของคนพิเศษของลูกๆ ทุกคน และถ้ามีคนน่ารักๆ ท่านใดที่เกิดในเดือนนี้ก็ขอให้มีความสุข สดชื่น กันถ้วนหน้าค่ะ ..

วันนี้มีกวีนิพนธ์สำหรับคนรักแม่ .. ที่อ่านแล้วมีคุณค่าและสุขใจ มาฝากค่ะ

ฝากตา

จาก .. ปั้นมากับมือ

แต่ละเดือนได้สังคมกับใครมั่ง

นั่งอยู่กับอ่างซักผ้า

มีตาก็เหมือนไม่มีตา

หากมิใช้ปัญญาเห็นสุดทน

นับแต่ทำบ้านให้เป็นบ้าน

มิใช่โรงอาหารข้างถนน

นับแต่อบรมลูกให้เป็นคน

มิใช่ผลิตผลของน้ำกาม

นับแต่เตรียมสอนแบบสอนหนังสือ

มิใช่พยักอออือคราเด็กถาม

วิ่งแข่งเวลาทุกโมงยาม

ครั่นคร้ามต่อการฆ่าเวลา

แม่เกรงว่าจะไม่ทันโลก

เพราะมัวแต่โขลกน้ำพริกตรงหน้า

แม่จึงได้ฝากดวงตา

ให้คุณพ่อลูกพาติดตัวไป

แม้ขลุกอยู่ในครัวจนไหล่ลู่

ก็พอรู้พอเห็นเรื่องไกล-ใกล้

เพราะตาแม่มีประตูหัวใจ

ตาคุณพ่ออยู่ภายในประตูนั้น

เมื่อแม่มองจึงมองเป็นสองต่อ

คือมองผ่านตาพ่อ กรองและกลั่น

สมัยลูกเลือกให้ซึ้งนะหนึ่งในพัน

ข้อสำคัญ .. ให้รับฝากดวงตาเรา

TIP .. Warm heart makes our life warm.

ด้วยความปรารถนาดีจาก
หน่วยการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

13 August 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3527