ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

Quality JVKK, ล้มแล้วลุก

Quality JVKK

สวัสดีค่ะ .. ชีวิตคือการต่อสู้ และทุกชีวิตย่อมเคยพบเจอกับความสุข ความสมหวัง ผิดพลาด ล้มเหลว ท้อแท้ ด้วยกันทั้งนั้น ..

เริ่มต้นสัปดาห์นี้มีข้อคิดจาก "ล้มแล้วลุก" มาฝาก หวังว่าข้อคิดและกำลังใจเล็กๆ เหล่านี้ จะทำให้เรายืนหยัดต่อไปได้ และก้าวต่อไปด้วยพลังใจ

การทำงานทุกอย่างล้วนต้องพบเจอกับอุปสรรคและขวากหนามตลอดเวลา ยิ่งทำงานใหญ่มากขึ้นเท่าใด อุปสรรคก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น คนเราจะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีวิญญาณของนักสู้ เปรียบเสมือนปลาที่ต้องว่ายทวนกระแสน้ำอยู่เสมอ เพราะปลาที่ว่ายตามกระแสน้ำคือปลาที่ตายแล้ว

มีคำคมน่าคิดว่า "ความพยายามในการทุ่มเท ทำงานให้เกิดผลสำเร็จเป็นหน้าที่ของมนุษย์ แต่ความสำเร็จเป็นเรื่องของฟ้าดิน ฟ้าดินจะประทานความสำเร็จให้แต่เฉพาะผู้ที่มีความมานะ อดทน ทุ่มเทเท่านั้น"

หากพบกับอุปสรรคหรือความล้มเหลว ให้คิดว่าเป็นบทเรียนที่ดี และเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้น ยังมีโอกาสลุกขึ้นต่อสู้เพื่อชัยชนะและความสำเร็จได้อีกนับครั้งไม่ถ้วน อย่าให้อุปสรรคใดๆ มาทำลายอนาคตที่งดงามและความฝันของตนเอง

ทะเลที่งดงาม ย่อมมีคลื่น บางครั้งรุนแรง บางคราราบเรียบ .. ชีวิตที่แท้ก็เช่นกัน ต้องมีอุปสรรคบ้าง .. จึงจะงดงาม

TIP .. โชคดีทีเดียว ที่ชีวิตได้เรียนรู้ความแตกต่างระหว่างความล้มเหลวและความสำเร็จ และจะโชคดียิ่งกว่านั้นถ้าได้รู้ความจริงว่า ต้นกล้าที่แท้จริงของความสำเร็จ ซ่อนเร้นมากับความพ่ายแพ้ ล้มเหลวทุกครั้งที่ได้ประสพ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

13 August 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2697