ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

"ความขี้เกียจ"

"ความขี้เกียจ"

"ความขี้เกียจ" ไม่ใช่นิสัยประจำตัวของเด็กและวัยรุ่น แต่เป็นเพียง

"อาการแสดงออก" ถึงความเฉื่อยชาเพื่อป้องกันตัวเองจากความรู้สึกไร้สุขทั้งปวงที่รุมล้อมเขาอยู่ อาทิเช่น ความโมโห โกรธ ความวิตกกังวล ความกลัว ความสับสนในเรื่องเพศ การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง ความเหงาและเศร้า สิ่งต่างๆ เหล่านี้เองที่เป็นบ่อเกิดทำให้เขาต้องกลายเป็นคนขี้เกียจ แต่พฤติกรรมเช่นนี้มันไม่ได้สิงสู่อยู่ในตัวเขาตลอดเวลา มันจะเกิดขึ้นมาในบางครั้ง หรือบ่อยครั้งก็ได้ ถ้าจิตใจเขายังอ่อนแอ ไร้สมาธิ และปัญญา เจ้าตัวขี้เกียจนี้เองที่จะเข้ามาแทรกอยู่ในตัว ทำให้เขาไม่อยากกระทำสิ่งใดทั้งสิ้นและอาจเกิดอาการหงุดหงิด หลบเลี่ยง หันเหไม่สนใจผู้คนเลยก็มี แต่ถ้าเขามีพฤติกรรมแบบนี้เป็นประจำรับรองได้เลยว่า "ความเกียจคร้าน" จะเกาะติดอยู่ในตัวเขาตลอดเวลา และยากที่จะแก้ไขด้วย

16 August 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 6573