ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

ความสำเร็จมักแลกเปลี่ยนกับความสนุกอยู่เสมอ

Quality JVKK

เรื่อง .. ความสำเร็จมักแลกเปลี่ยนกับความสนุกอยู่เสมอ

ธรรมชาติแบ่งเวลาให้มนุษย์ออกเป็นช่วงๆ

สิบปีแรกของชีวิต .. เป็นวัยแห่งการพึ่งพา

สิบปีต่อมา .. เป็นวัยของการเรียนรู้ ลองผิดลองถูก เป็นช่วงที่สนุกที่สุดของชีวิต

อีกสิบปีต่อมา .. เป็นวัยแห่งการเริ่มต้น ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เราเหนื่อยที่สุด ทั้งภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบต่างๆ บางคนจะใช้ช่วงเวลานี้ช้าเพราะว่าเหนื่อย (ยังอยากสนุกอยู่)

สิบปีถัดไป จะเป็นช่วงวัยแห่งความมั่นคง

และอีกสิบปีต่อจากนั้น จะเป็นวัยแห่งความสุขสมบูรณ์

จนกระทั่งถึง .. สิบปีสุดท้าย เป็นช่วงวัยแห่งการพักผ่อน และเก็บเกี่ยวดอกผลแห่งความสำเร็จที่ทุ่มเทมาตลอดทั้งชีวิต และร่วมชื่นชมความสำเร็จของลูกหลาน

ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุด คือช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้น .. เพราะเป็นช่วงที่วัดอนาคตของเราในอีกสิบปีข้างหน้าและอีกสิบปีถัดไป .. ใครเริ่มต้นเร็วก็ไปได้เร็ว ใครใช้เวลาบางช่วงมากเกินไป ก็ต้องเสียเวลาสำหรับช่วงถัดไปมากหน่อย

บางคนตั้งเป้าหมายในใจว่าอายุเท่านี้ ควรไปได้แค่ไหน เพราะถ้าเขาตั้งตัวได้เร็ว เวลาที่จะพักผ่อนและสนุกสนานก็จะมีมากขึ้น

ยิ่งเริ่มต้นตอนอายุน้อยๆ เราก็จะมีแรงเผื่อกับความเหน็ดเหนือย ความเจ็บปวด และมีเรี่ยวแรงในการเริ่มต้นใหม่มากขึ้น .. ความสุขและความสมบูรณ์ในชีวิตก็จะมาถึงเร็วขึ้น

TIP .. คนเราต้องมีเป้าหมายชีวิต การกำหนดจุดมุ่งหมายจะช่วยให้เราเดินอย่างมีทิศทางมากขึ้น และทุกก้าวที่เดินไปจะก้าวด้วยความมั่นใจ

ด้วยความปรารถนาดีจาก
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

30 August 2547

By กรมสุขภาพจิต

Views, 2931