ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

เหตุใดภรรยาจึงนอกใจ

เหตุใดภรรยาจึงนอกใจ

โดย: ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

แหล่งข้อมูล: หนังสือ ติวเข้ม เต็มรัก ชีวิตคู่

เรื่องของผู้หญิงที่นอกใจสามีคงมีมานานแต่โบราณเหมือนกัน ดังที่เราได้ยินได้ฟังจากเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของชาติต่างๆ บ้างตามนิยายพื้นบ้านบ้าง แม้บางครั้งจะไม่ใช่การนอกใจสามีโดยตรงแต่ก็เกี่ยวกับผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับชายอื่นที่ไม่ใช่สามี เช่น เรื่องกากี จันทโครพ ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามเรื่องเหล่านี้มีน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับเรื่องของฝ่ายสามีที่มีผู้หญิงอื่นหลายๆ คนในคราวเดียวกัน ซ้ำยังถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ในสมัยโบราณอีกด้วยที่ผู้ชายจะมีภรรยาหลายๆ คน ถ้าเป็นสมัยนี้ในสังคมสมัยใหม่ผู้ชายเหล่านี้คงต้องโดนข้อหากดขี่ทางเพศอย่างแน่นอน

มาถึงสังคมปัจจุบัน ผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์นอกสมรสนั้นมีปรากฏไว้ให้ได้เห็นให้ได้ยินอยู่บ้าง แม้จะเป็นเรื่องที่ปิดบังกันแน่นเหนียวยิ่งกว่าการที่ผู้ชายไปมีเมียน้อยหรือมีเมียเก็บ หรือมีอีหนูซ่อนไว้ตามที่ต่างๆ เพราะถึงอย่างไรสังคมยังประณามผู้หญิงมากกว่าชายอยู่นั่นเอง คนมักประณามผู้หญิงว่า “มีชู้” และมักไม่ใช้คำนี้กับฝ่ายชายยกเว้นว่าผู้ชายไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับภรรยาคนอื่น ผู้ชายคนนี้จึงจะถูกเรียกว่า “ชายชู้” หรือไปเป็นชู้กับเมียคนอื่นเขา

จากประสบการณ์ทางคลินิกของผู้เขียนพบว่า สาเหตุที่ภรรยานอกใจสามีมีเหตุผลส่วนใหญ่มาจากไม่มีความสุขกับสามี ดังที่ได้เขียนและยกตัวอย่างมาในบทก่อนๆ และบทถัดจากเรื่องนี้เพิ่มเติมอีก สาเหตุที่ภรรยาทั้งหลายไม่มีความสุขหลักๆ ที่พบ คือ

- สามีไม่สนใจจิตใจของภรรยาว่าเป็นอย่างไร ไม่สนใจว่าภรรยามีความสุขหรือไม่

- สามีชอบพูดตำหนิติเตียน บ่นว่า อบรมสั่งสอนภรรยาเหมือนลูกคนหนึ่ง

- สามีไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาได้เวลาภรรยามีปัญหา สามีไม่รับฟังแต่ชอบตัดสิน

- สามีไม่ให้เกียรติหรือยกย่องภรรยา

- สามีหึงหวงมากจนน่าเบื่อหน่ายและขาดอิสรภาพ ภรรยารู้สึกเหมือนเป็นนักโทษ

- สามีตระหนี่ถี่เหนียวจนภรรยารู้สึกแร้นแค้นอึดอัด

- สามีพูดจาดูถูกภรรยาต่างๆ ทำให้บาดเจ็บทางจิตใจ

- สามีพูดทำนองขับไล่ภรรยา โดยเฉพาะภรรยาที่ต้องพึ่งพาสามีทางด้านการเงิน ซึ่งไปไหนไม่รอดอยู่แล้ว

- สามีทำตัวเป็นภาระอย่างมาก ทำให้ภรรยารู้สึกเหมือนทาส

- สามีใช้ชีวิตนอกบ้านมากโดยไม่สนใจครอบครัว

- สามีเจ้าชู้มีผู้หญิงอื่นตลอดเวลา ภรรยาต้องการแก้แค้น

- สามีคอยขัดใจภรรยา ไม่ยอมตามใจแม้เรื่องเล็กๆ น้อยๆ

- สามี “บ้างาน” ทำแต่งานจนไม่มีเวลาให้ครอบครัว

- สามีทำร้ายทุบตีภรรยาและลูก

- สามีไม่รับผิดชอบเลี้ยงดูครอบครัว ภรรยาต้องเป็นผู้หาเลี้ยง

- ภรรยาจะรู้สึกสามีเป็นคนเห็นแก่ตัว และเอาเปรียบมาก

- สามีติดนักร้อง ติดหมอนวด ติดการพนัน ติดเหล้า ติดยา

- อื่นๆภรรยาส่วนใหญ่แม้เจอปัญหาเหล่านี้จากสามีก็ยังมักไม่เลือกทางออกโดยการไปมีความสัมพันธ์กับชายอื่น เพราะส่วนใหญ่จะรู้สึกเบื่อหน่ายผู้ชาย รู้สึกเข็ดผู้ชายและที่จริงไม่อยากมีสามีมากกว่า ถ้าสามารถยืนบนขาของตัวเองได้ ภรรยากลุ่มนี้มักจะพูดว่า “มีลูกกวนตัว มีผัวกวนใจ” อยู่คนเดียวดีกว่า

แต่ก็ยังมีภรรยาอีกกลุ่มหนึ่งที่รู้สึกเหงา เศร้า ว้าเหว่ในจิตใจ ขาดที่พึ่งทางใจ จึงแสวงหาคนทดแทนเพราะอยากได้รับความรัก ความสนใจ อยากมีคนรักและเข้าใจ เป็นที่พักพิงทางจิตใจ ต้องการรู้สึกอบอุ่นใจที่มีคนให้ปรึกษาหารือปัญหาต่างๆ ภรรยากลุ่มนี้เวลานอกใจสามีจะเกิดขึ้นกับผู้ชายที่มีโอกาสใกล้ชิด เช่น ลูกน้องผู้ชาย เพื่อนร่วมงานชาย เพื่อชายที่พบในงานสังคม หรือภรรยาบางคนอาจออกเที่ยวกลางคืนจนพบผู้ชายอื่นที่สามารถตอบสนองด้านจิตใจ เรื่องเพศยังไม่ใช่สิ่งที่ภรรยาเหล่านี้สนใจหรือแสวงหาเลย เพราะภรรยากลุ่มนี้ออกจะเบื่อหน่ายเรื่องเพศด้วยซ้ำไป แต่ต้องเอาเรื่องเพศเข้าแลกเพื่อให้ได้สิ่งที่จิตใจต้องการ โหยหาอยู่ คือความรัก ความเข้าใจต่างๆ แต่จะมีผู้หญิงหรือภรรยาอีกประเภทหนึ่งที่ออกไปทาง “เจ้าชู้” คล้ายผู้ชายที่เจ้าชู้คือต้องการแสวงหาความตื่นเต้นทางเพศเหมือนกัน ผู้หญิงกลุ่มนี้จะไปแสวงหาตามสถานที่อีกแบบหนึ่ง เช่น คลับ บาร์ สถานเริงรมย์อื่นๆ หรือใช้บริการโสเภณีชาย หรือเลี้ยงเด็กหนุ่มๆ ที่ฐานะด้อยกว่าไว้เป็นสามีลับหรือสามีน้อย

เนื่องจากในสังคมไทยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปิดบังอย่างสูงสุดสำหรับผู้หญิง ผู้เขียนจึงไม่สามารถหาตัวอย่างมาศึกษาได้โดยตรงเหมือนเรื่องผู้หญิงที่เป็นภรรยาน้อยและสามีที่มีภรรยาน้อยซึ่งก็ยากเต็มทีอยู่แล้ว จึงได้ตัวอย่างมาศึกษาเพียงอย่างละ 20 คน ก็ยังต้องเก็บตัวอย่างกันตั้งหลายปี ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเพียงประสบการณ์จากการทำงานของผู้เขียน และจากข้อมูลทางสังคมอื่นๆ เท่านั้น แต่ผู้เขียนค่อนข้างมั่นใจว่าถูกต้องเนื่องจากเข้าใจจิตวิทยาของผู้หญิงเป็นอย่างดี เพราะผู้เขียนเป็นผู้หญิงและเป็นจิตแพทย์มานานมากกว่า 20 ปีแล้ว จึงได้พบเห็นเรื่องราวของชีวิตสามีภรรยามากทีเดียวอีกทั้งเรื่องของมนุษย์ ความต้องการด้านจิตใจของผู้หญิงและผู้ชายนั้นไม่แตกต่างกันในส่วนลึกๆ แต่จะแตกต่างกันเพียงในพฤติกรรมที่แสดงออก แตกต่างที่วิธีแก้ปัญหา แตกต่างที่วิธีคิดและวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองเท่านั้น**********************************************

28 October 2547

By ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ คณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

Views, 8375