ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

โรคบูลิเมีย

'โรคบูลิเมีย' คงเป็นอาการที่เกิดกับวัยสาวซะส่วนใหญ่ จนถึงขนาดกลัวความอ้วนขึ้นสมอง บูลิเมียมีลักษณะย้ำทำและบริโภคอาหารแคลอรีสูงจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ และวันหนึ่งๆ จะบริโภคอาหารหลายครั้ง โดยมีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเป็นหลัก และอาจมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารมักแอบทานทีละเยอะๆ ในเวลาบ่าย เย็นหรือกลางคืน เมื่อรับประทานเสร็จแล้วจะล้วงคอให้ตนเองอาเจียนออกมาทันที ผู้ป่วยหรือวัยสาวที่มีอาการเหล่านี้มักไม่มีความสุขกับร่างกายของตนเอง อยากให้ผอมแต่ก็ควบคุมการทานอาหารจุของตนเองไม่ได้

อาการเช่นนี้จะเกิดกับสาวๆ มากกว่าหนุ่มค่ะ ถ้าน้องๆ ลองสังเกตตัวเองดูซิคะว่ามีอาการดังกล่าวหรือ

ไม่ จะได้หาทางแก้ไขกันตั้งแต่แรกค่ะ ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะ

28 October 2545

By กรมสุขภาพจิต

Views, 3749