ขอน้อมเกล้าฯถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯสู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการ และลูกจ้าง กรมสุขภาพจิต

สุขภาพจิตนี้ขายไม่ได้ แม้แต่ให้ก็ยาก แต่ว่าจะต้องเพาะ

พระบรมราโชวาท: ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2522
วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพจิต เพื่อประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข
พันธกิจ 1: สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนในทุกกลุ่มวัย สามารถดูแลสุขภาพจิตของตัวเอง
พันธกิจ 2: สนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตครอบคลุมทุกมิติในทุกระดับ
พันธกิจ 3: พัฒนากลไกการดำเนินงานสุขภาพจิตเพื่อกำหนดทิศทางงานสุขภาพจิตของประเทศ

บทความด้านสุขภาพจิต

คำแนะนำกรมสุขภาพจิต 10 ประการ

คำแนะนำกรมสุขภาพจิต

เรื่อง แนวทางการสังเกตและเฝ้าระวังผู้มีปัญหาสุขภาพจิตจากผลกระทบคลื่นยักษ์สึนามิ

กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือทุกท่าน หากสังเกต หรือพบเห็น ผู้ประสบภัย อาสาสมัคร ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ หรือญาติมิตรที่ติดตามสถานการณ์ข่าวมหันตภัยสึนามิอย่างใกล้ชิด มีอาการต่อไปนี้

1. นอนไม่หลับติดต่อกันหลายวัน

2. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เหนื่อยง่าย ซึมเศร้า

3. ท้อแท้ เบื่อหน่าย ไม่อยากทำอะไรเลย

4. เซื่องซึม เหม่อลอย ไม่อยากพูดจากับใคร ชอบแยกตัวอยู่คนเดียวเงียบๆ

5. หงุดหงิด กระวนกระวายใจ อยู่ไม่สุข

6. ชอบพูดจากว่าตนเองไม่มีค่า หรือโทษตนเองในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

7. พูดทีเล่นทีจริงเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือพูดในลักษณะสั่งเสีย

8. ดื่มเหล้าจัด

9. ไม่สนใจตนเอง

10. เคยมีความพยายามทำร้ายตนเอง หรือลงมือพยายามฆ่าตัวตาย

โปรด ! ให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

* แสดงความเป็นเพื่อน เข้าไปพูดคุย แสดงความเข้าใจเห็นใจ รับฟังสิ่งที่เขาระบายออกมาอย่างตั้งใจ แต่ถ้าอาการไม่ดีขึ้น

* พาเขาไปพบ เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ใกล้บ้าน เช่น อาสาสมัครประจำ หมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สถานมีอนามัย หรือ ทีมสุขภาพจิตที่ลงปฏิบัติงานในพื้นที่

* หากไม่สามารถพาไปพบเจ้าหน้าที่ได้ โปรด แจ้ง

ศูนย์ช่วยเหลือด้านจิตใจ ผู้ประสบภัยสึนามิ (ศสช.) เพื่อประสานความช่วยเหลือด่วน

ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 0-7731-2146, 0-7731-2178, 0-7731-2991 หรือ 1323

******************************************

11 January 2548

By กรมสุขภาพจิต

Views, 4067